Ureditev digitalnih podatkov za namen izvedbe projekta LJUBA, 2016

Tri različne nize digitalnih podatkov smo uredili v enotno podatkovno zbirko.
O projektu 

O projektu

V enotno podatkovno zbirko smo uredili digitalne podatke:

  1. monitoringov razširjenosti tarčnih vrst projekta LJUBA – barjanski okarček (Coenonympha oedippus), travniški postavnež (Euphydryas aurinia) in Loeselova grezovka (Liparis loeselii),
  2. podatkov monitoringa treh vrst ptic z neznanim ohranitvenim stanjem in
  3. podatkov o pojavljanju zlate rozge (Solidago spp.), ki so bili pridobljeni tekom monitoringa pokošenosti travnikov.

Vodja projektaMladen Kotarac, univ. dipl. biol.
Nosilec projektaCenter za kartografijo favne in flore
NaročnikZavod RS za varstvo narave in Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU) v okviru projekta LJUBA – Ljudje za Barje – ohranjanje biotske pestrosti na Ljubljanskem barju
ProgramFinančni mehanizem EGP 2009–2014 (SI02)