Varstvo dvoživk in netopirjev v regiji Alpe-Jadran INTERREG IIIA SLO-AT
 

Dvoživke in netopirji so med najbolj ogroženimi skupinami vretenčarjev tako v Sloveniji kot drugod v evropskem prostoru. Temu so botrovali številni dejavniki, predvsem izguba, drobitev in uničenje primernih življenjskih prostorov (npr. mrestišč dvoživk - mlak, kotišč in prezimovališč netopirjev) ter prekinitev selitvenih poti. Selitvene poti dvoživk pogosto sekajo ceste, zato v času selitev prihaja do pomorov. Nekatere vrste netopirjev so se zaradi krčenja naravnih življenjskih prostorov naselile na podstrešjih cerkva, starih gradov ter v druge stavbe, druge vrste netopirjev pa za prezimovališča in kotišča izbirajo jame in podobne podzemene prostore. Tu jih ogroža predvsem neposredno vznemirjanje ali neprimerna obnova oz. izraba teh prostorov.
 

                                     


Projekt je zrcalni projekt dveh projektov avstrijskega partnerja ArgeNATURSCHUTZ:
 - Amphibienschutz im Alpen-Adria-Raum unter besonderer Berücksichtigung der Lebensraumzerschneidung durch Verkehrswege
 - Fledermausschutz im Alpen- und Adriaraum


Slovenska partnerja sta:
Societas herpetologica slovenica – Društvo za preučevanje dvoživk in plazilcev
Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev (SDPVN)

Projektne aktivnosti se bodo odvijale na območju Gorenjske statistične regije, občine Kamnik, na območju Savinjske, Koroške, Podravske in Pomurske statistične regije.

Obdobje trajanja projekta: 1. januar 2005 – 31. september 2007

Cilji projekta so:
- ohranjanje in izboljšanje stanja življenjskih prostorov in populacij dvoživk in netopirjev v Sloveniji (skupaj 44 vrst),
- povečati privlačnost obeh živalskih skupin in dovzetnost javnosti za njihovo varstvo,
- doseči aktivno vključevanje širše javnosti, nevladnih organizacij, upravljalcev zavarovanih območij, upravljalcev regij in lokalnih skupnosti, predstavnikov javnega ter zasebnega sektorja v ohranjanje dvoživk in netopirjev na obeh straneh meje,
- povečati prepoznavnost območij pomembnih za dvoživke in netopirje (s poudarkom na Krajinskem parku Goričko ter Triglavskem narodnem parku).


Stran s podrobnejšim opisom dejavnosti je v izdelavi.

 

[CKFF]    [BioPortal]