ZELENA REGA Hyla arborea (Linnaeus, 1758)

Aja Zamolo

Opis

Zelena rega ima gladko in svetlečo kožo, za katero je značilna živo zelena obarvanost hrbta. Trebuh je belkast, ravno tako grlo pri samicah. Grlo samcev je rumeno bronaste barve, pod njim pa lahko opazimo en zvočni mehur, kar sta edina znaka, po katerih jih lahko zanesljivo ločimo od samic. Ima majhno glavo z velikimi izbuljenimi očmi, vodoravne ovalne zenice in majhen okrogel bobnič. Ozka temno rjava proga se razteza od nosnic preko oči in bobniča vzdolž bokov. Barvo telesa lahko prilagaja glede na barvo okolice, razpoloženje, temperaturo okolja, svetlobo ali vlago, zato je lahko celo rjave ali sive barve. Okrogle oprijemalne blazinice na konicah prstov ji omogočajo spretno plezanje po vejah, listih grmov, dreves ali trstičja in podobnih visokih rastlin.

Življenjski prostor

Odrasle živali se večji del leta zadržujejo na gozdnih obronkih, mejicah in travnikih z višjo vegetacijo. V paritvenem obdobju jih najdemo v manjših mlakah z veliko vodnega rastlinja in brez rib.

Razširjenost

V Slovenji je zelena rega splošno razširjena do 800 m nadmorske višine.

Biologija

Zelena rega je večinoma aktivna podnevi, le oglašanje in parjenje potekata po sončnem zahodu. Pogosto se zadržujejo v grmovju in krošnjah dreves, kjer samci lahko splezajo celo nekaj metrov visoko in dobro skriti prežijo na žuželke in druge nevretenčarje. Zelene rege spolno dozorijo med prvim in drugim letom starosti. V obdobju parjenja, ki traja od aprila do junija, samci na mrestiščih privabljajo samice z glasnim regljanjem ke-ke-ke-ke-ke. Samci se v tem času na mrestišču ponavadi zadržujejo dalj časa ali obiščejo celo več mrestišč. Samica se v vodi zadržuje le v času parjenja in odlaganja mresta. Samice mrest v velikosti oreha odložijo v plitve, osončene dele mlak, kjer ga pritrdijo na bilke vodnih rastlin. Kljub svoji majhnosti so zelo glasne, saj je zbor samcev včasih mogoče slišati tudi kilometre daleč. Zelene rege ponavadi prezimujejo na kopnem, od mrestišč pa se ne selijo več kot 300 metrov daleč. Zelena rega lahko živi tudi do 10 let.

Zanimivost

Čeprav so rege naše najmanjše žabe, so najglasnejše, zbor samcev je včasih slišati tudi kilometre daleč. Samci pri oglašanju močno napihujejo zvočni mehur. V ohlapnem stanju je razvlečen v številne prečne gube, ki grlu dajejo temnejšo obarvanost, po kateri jih ločimo od samic.

Razvoj

Mrest v velikosti oreha pritrjen na bilko.
Katja Poboljšaj
Razvijajoči se zarodki
Tadeja Smolej
Paglavec z značilnim zlatim svetlečim trebuhom.
Katja Poboljšaj
Preobrazba še ni dokončana.
Nadja Osojnik
Mladi zeleni regi spretno plezata po listih rastlin.
Aleksandra Lešnik

Viri

Arnold, E. N. & D. Ovenden, 2004. A field guide to the reptiles and amphibians of Britain and Europe, 3. izdaja. Collins, London. 288 str.

Cipot, M. & A. Lešnik, 2007. Dvoživke Krajinskega parka Goričko: razširjenost, ekologija, varstvo (Življenje okoli nas). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 40 str.

Speybroeck, J., W. Beukema, B. Bok, J. Van Der Voort & I. Velikov, 2016. Amphibians & Reptiles of Britain and Europe. Bloomsbury Publishing, London. 432 str.