DVOŽIVKE (Amphibia) SLOVENIJE

REPATE DVOŽIVKE (Urodela, Caudata)

MOČERADI IN PUPKI (Salamandridae) MOČERILARJI (Proteidae)

BREZREPE DVOŽIVKE (Anura, Salientia)

URHI (Bombinatoridae) ČESNOVKE (Pelobatidae) KRASTAČE (Bufonidae) REGE (Hylidae) PRAVE ŽABE (Ranidae)

RJAVE ŽABE ZELENE ŽABE