NOVICE

23. 02. 2022

V projektu LIFE AMPHICON smo v sodelovanju s številnimi organizacijami društvi, prostovoljci in posamezniki pripravili drugi letni pregled aktivnosti na področju varstva dvoživk in njihovih habitatov, ki se izvajajo v Sloveniji.

Organizatorji akcij prenašanja dvoživk čez cesto so skrbno zbrali podatke vseh več ur trajajočih večernih terenov, ki so jih ne glede na vremenske razmere spomladi namenili za ohranjanje lokalnih populacij dvoživk. Rezultate iz kar 20 lokacij so predstavili v posameznih prispevkih in jih dopolnili tudi s kakšno zanimivo dogodivščino. V letu 2021 je več kot 330 prostovoljcev na 40 km cest zabeležilo skoraj 63.000 živih in povoženih dvoživk. Če vas zanima, katere živali poleg dvoživk prostovoljce še spremljajo na terenu, kdo ali kaj je Žaborad ali kako se na terenu znajdejo člani društva za zaščito živali, ki jih na cesti zgodaj spomladi presenetijo dvoživke, lepo vabljeni k branju.

Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo je skladno z merili za izvedbo ukrepov na podlagi rezultatov 21 raziskav predlagala ukrepe za zaščito dvoživk na več kot polovici pregledanih odsekov v skupni dolžini na skoraj 10 km.

V letu 2021 so bili izvedeni tudi različni ukrepi za izboljšanje stanja vodnih življenskih prostorov dvoživk. V posameznih prispevkih si lahko preberete kakšni ukrepi so bili izvedeni v Vipavski dolini za ohranjanje laške žabe, o novo vzpostavljenih mlakah v Jovsih in učni mlaki pri Osnovni šoli Lesično, kje so iz kalov odstranjevali tujerodne vrste in kakšno je stanje populacij dvoživk na Cerkniškem jezeru.

Na Informacijski center za varstvo dvoživk Slovenije smo od začetka trajanja projekta LIFE AMPHICON prejeli številna vprašanja povezana z organizacijo in udeležbo na akcijah, zato smo pripravili priporočila za udeležence in organizatorje akcij prenašanja dvoživk. S pomočjo spletne ankete je bila s strani širše javnosti za dvoživko leta izbrana vrsta, ki lahko s pomočjo oprijemalnih blazinic pleza tudi po steklu. Odgovor za katero vrsto dvoživke gre, najdete na uvodnih straneh novičnika.

Vabljeni k branju novičnika Regljač in glasovanju za dvoživko leta 2022.