NOVICE

27. 03. 2023

V Orešju pri Ptuju lokalni prebivalci dvoživke čez cesto skrbno prenašajo že od leta 2015. Na občinski cesti Ptuj–Orešje so povožene dvoživke zabeležili na približno 1.700 m, akcijo pa običajno izvajajo na 500 m, kjer cesto prehaja največ dvoživk. Če je prisotnih več udeležencev, pokrijejo celoten cestni odsek. Za bolj organizirano in lažje delo, so cestni odsek navidezno ločili na manjše pododseke, ki si jih ustrezno razdelijo glede na število prisotnih udeležencev. Koordinatorka akcije vsak večer vnaprej skrbno pripravi popisne liste, na katere beležijo število živih in povoženih dvoživk ter poda natančna navodila za delo. Udeležence akcije seznani s selitvami dvoživk in jim pokaže, kako prepoznati posamezne vrste. Za ozaveščanje voznikov in kot opozorilo, da zaradi prostovoljcev ter dvoživk na cesti ustrezno prilagodijo hitrost vožnje, vsako leto na začetku in koncu cestnega odseka v sodelovanju z Javnimi službami Ptuj postavijo tudi prometni znak dvoživke na cesti.

Do sedaj so zabeležili kar sedem vrst dvoživk, med katerimi sta bili tudi dve redkeje zaznani vrsti in sicer zelena rega ter veliki pupek. V letu 2022 so prvič presegli mejnik in popisali več kot 1.000 dvoživk. Več zanimivosti lahko izveste v Regljaču in na spletni strani Informacijskega centra za varstvo dvoživk Slovenije.

V lanskem letu smo bili na akcijo prenašanja dvoživk vabljeni tudi na Informacijskem centru za varstvo dvoživk Slovenije. Poleg popisa dvoživk na cesti, smo si skupaj s koordinatorko akcije ogledali tudi mrtvice reke Drave, ki so pomembna mrestišča dvoživk.

To sezono iščejo novega organizatorja akcije, ki bi v prihodnjih letih sprejel izziv in vestno opravljal delo. Zainteresirani prebivalci v okolici Ptuja se lahko javite Živi Bombek na ziva.bombek@gmail.com