NOVICE

23. 02. 2023

Dvoživke so se v teh dneh že pričele prebujati iz prezimovanja, v prvih toplejših deževnih večerih pa pričakujemo tudi množičnejšo selitev na mrestišča. Varnost dvoživk v prenekaterih območjih je v paritveni sezoni močno odvisna od dela prostovoljcev, ki skrbijo za njihov varen prehod na problematičnih cestnih odsekih, kjer ni vzpostavljenih podhodov in trajnih varovalnih ograj. Ponekod so prostovoljci že pričeli s prenašanjem dvoživk in na odsekih, kjer imajo to možnost, postavili tudi začasne varovalne ograje, ki dvoživkam preprečujejo dostop na cestišče in zmanjšajo smrtnost na cesti.

Udeleženci akcij prenašanja dvoživk pomembno prispevajo k ohranjanju populacij dvoživk v njihovem lokalnem okolju, temu pa vsako pomlad namenjajo veliko svojega časa in truda ne glede na vremenske razmere. V letu 2022 je za varno selitveno pot dvoživk v Sloveniji skrbelo kar več kot 700 oseb. V Informacijskem centru za varstvo dvoživk Slovenije (ICVDS), ki deluje v projektu LIFE AMPHICON, si prizadevamo za dobro sodelovanje in povezovanje z nudenjem podpore s posredovanjem nasvetov, informacij in predstavljanjem aktivnosti ter rezultatov akcij v soglasju s koordinatorji akcij na spletni strani ter v novičniku Regljač.

V Informacijskem centru za varstvo dvoživk Slovenije smo v letu 2022 obiskali šest akcij prenašanja dvoživk čez cesto in sicer v Novem mestu (Škocjan in Otočec), Borecih, Trzinu, Orešju pri Ptuju, ob Cerkniškem jezeru in na Harijah. Na terenu smo se sestali z udeleženci akcije in pripravili krajše predavanje oziroma delavnico o dvoživkah ter prepoznavanju posameznih vrst, nato pa skupaj z udeleženci akcije večer zaključili s prenašanjem dvoživk čez cesto. Pri tem smo popisali žive in povožene dvoživke ter opravili oglede cestnih odsekov ter bližnjih vodnih habitatov. Ponekod smo si ogledali obstoječe trajne ukrepe za zaščito dvoživk in prostovoljcem svetovali pri načrtovanju novih. Rezultate akcij, ki so potekale v letu 2022, si lahko preberete v tretjem novičniku Regljač.

Tudi v letošnji sezoni se veselimo novih srečanj in obiskov akcij, ki se izvajajo po Sloveniji, predstavitev ter promoviranja njihovih aktivnosti ter sklepanja novih poznanstev.