NOVICE

28. 02. 2021

Spletna stran Informacijskega centra za varstvo dvoživk je nastala v projektu LIFE AMPHICON. V prvi vrsti je namenjena predstavitvi in pregledu aktivnosti na področju varstva dvoživk in njihovih habitatov, ki se izvajajo v Sloveniji. Uporabnikom omogoča enostaven in pregleden dostop do podatkov o dvoživkah, zbranih na slovenskih cestah in njihovih življenjskih prostorih.

Na spletni strani bomo redno objavljali aktualne novice in letni novičnik Regljač. Naš namen je spodbujati sodelovanje in povezovanje posameznikov, prostovoljcev, društev, zavodov, organizacij in vseh drugih, ki se s tem področjem ukvarjajo.

Izredno dobro in pozitivno sodelovanje z organizatorji akcij prenašanja dvoživk iz celotne Slovenije je že omogočilo pripravo predstavitev nekaterih akcij ter njihovih letnih rezultatov. Zavedamo se, da v začetni stopnji priprave pregleda na državnem nivoju nismo uspeli vključiti vseh aktivnosti, povezanih z dvoživkami in cestami, a si želimo, da bomo to s pomočjo organizatorjev in udeležencev akcij v prihodnosti uspešno nadgrajevali.

Na Informacijski center za varstvo dvoživk Slovenije smo s strani zainteresirane širše javnosti preko različnih komunikacijskih kanalov že prejeli številne podatke in fotografije naključnih opažanj dvoživk v različnih življenjskih okoljih. Nekaj posredovanih informacij smo že vključili v Podatkovno zbirko Centra za kartografijo favne in flore in so prek uporabniškega vmesnika BioPortal predstavljene na interaktivni karti, ki jo bomo prav tako ves čas nadgrajevali.