Kontakt

CENTER ZA KARTOGRAFIJO FAVNE IN FLORE
pisarna Ljubljana
Tacenska cesta 20
SI-1210 Ljubljana-Šentvid
Slovenija

Katja Poboljšaj, univ. dipl. biol.

+386 (0)64 229 577

info.varstvodvozivk@ckff.si

facebook.com/informacijskicenterzavarstvodvozivkslovenije

instagram.com/varstvodvozivk