Kartografija


S sodobnimi GIS orodji (ArcGIS, ArcMap, QGIS) izdelujemo karte, ki večinoma predstavljajo izsledke naših raziskav.

Uporabnost

Karte - od preprostih shematskih kart do podrobnih zemljevidov izdelujemo za potrebe terenskih raziskav, poročil, študij, strokovnih objav, publikacij, spletnih strani ter predavanj in predstavitev.

Izkušnje

Izsledki naših raziskav v zadnjih 20 letih, ki smo jih opravili v Sloveniji, so vsaj deloma predstavljeni tudi s kartografijo.

V seriji publikacij pod imenom Atlas faunae et florae Sloveniae, ki smo jih založili, karte nazorno prikazujejo časovno in prostorsko razširjenost posameznih vrst kačjih pastirjev, netopirjev in metuljev v Sloveniji.

S kartografijo smo sodelovali tudi v več mednarodnih projektih, v okviru katerih smo izdelali številne in kompleksne karte.
Projekti Bibliografija
 
Kartografija je znanstvena veda, ki se ukvarja s proučevanjem, metodami in procesom konstruiranja in sestavljanja zemljevidov. Proučuje zgodovino, sistematiko, klasifikacijo, tehnike sestavljanja, risanja in izdelovanja zemljevidov. Namen kartografije ni le tehnična izdelava in reprodukcija kart. Raziskuje in preučuje tudi prikazovanje površja, pojavov in drugih podatkov o zemeljskem površju ali površju drugih nebesnih teles (planetov, satelitov) na kartah. Pri kartografiji je poleg osnovnih matematičnih zakonov o prenosu zemeljskega površja na ravno ploskev in metod prikazovanja, pomemben tudi zunanji videz izdelka. Karta je namenjena vizualni uporabi, zato se morajo upoštevati tudi umetnostni principi. (vir: Wikipedia)