Bibliografija zaposlenih v CKFF(57)

Nina Erbida

2023

Erbida, N., M. Billqvist & O. Nadeina, 2023. Anlägg trädgårdsdamm för trollsländor. Mosaik: Medlemsblad för trollsländeföreningen 2(23): 31–51.
Erbida, N. & M. Lipovec, 2023. Dan za Savinjo 2023. Društvene novice. Trdoživ, Ljubljana 12(2): 43.
Erbida, N. & M. Lipovec, 2023. Drobtinice in ocvirki: Dve novi najdbi dristavičnega spreletavca Leucorrhinia pectoralis v Sloveniji. Erjavecia, Ljubljana 38: 79–80.
Erbida, N. & M. Lipovec, 2023. Slovensko odonatološko društvo na dogodkih in delavnicah 2023. Erjavecia, Ljubljana 38: 88–91.
Lipovec, M. & N. Erbida, 2023. Pisani akrobati v Mariboru 2023. Društvene novice. Trdoživ, Ljubljana 12(2): 43.
Vinko, D., M. Bedjanič, A. Šalamun, A. Tratnik, G. De Knijf, M. Billqvist, R. van Grunsven, F. Prunier, P. Kogovšek, M. Bahor, N. Erbida, A. Kozina, N. Šabeder, N. Tivadar, M. Plut & R. Havliček, 2023. Ohranjanje biodiverzitete je naša kulturna in družbena dolžnost: stanje poznavanja in izzivi varstva favne kačjih pastirjev (Odonata) Slovenije [Biodiversity conservation is our cultural and social duty: the state of knowledge of the Odonata fauna of Slovenia and the challenges of its protection]. V: Jugovic, J., K. Adam & S. Zupan (ur.), Knjiga povzetkov, Šesti slovenski entomološki simpozij z mednarodno udeležbo (Izola, 15. in 16. september 2023), str. 23, Univerze na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, Koper.

2022

Erbida, N., 2022. Including data on dragonflies (Odonata) into a common Nature Conservation Information System in Slovenia – challenges and opportunities. In: Vinko, D. & M. Bedjanič (Eds.), Book of abstracts, ECOO 2022, 6th European Congress on Odonatology (Kamnik, Slovenia 27-30 June 2022, p. 72, Slovene Dragonfly Society – Slovensko odonatološko društvo, Ljubljana.
Erbida, N., 2022. Kačji pastirji na našem vrtu – vr(s)tna mlaka. Slovensko odonatološko društvo, Ljubljana, 45 str.
Erbida, N., 2022. Mavrični junaki naše občine – kačji pastirji. Erjavecia, Ljubljana 37: 133–135.
Erbida, N., 2022. Poročilo o delu skupine za kačje pastirje. V: Presetnik, P. (ur.), Zbornik poročil z Raziskovalnega tabora študentov biologije Dravograd 2016, str. 45–50, Društvo študentov biologije, Ljubljana.
Tomažič, A. & N. Erbida, 2022. Preliminarni rezultati raziskave stopnje preživetja modrega ploščca (Libellula depressa) na umetni mlaki. Erjavecia, Ljubljana 37: 102–106.

2021

Erbida, N., 2021. Nova mlaka v Halozah. Erjavecia, Ljubljana 36: 98–99.
Erbida, N., 2021. Projekt Revitalizacija nabrežja Radvanjskega potoka. Erjavecia, Ljubljana 36: 80–84.
Erbida, N., 2021. Zgodbe mokrišč. Erjavecia, Ljubljana 36: 76–78.
Erbida, N., K. Kamenik, T. Basle, A. Skledar, Ž. Tertinek, J. Kotnik & M. Podgorelec, 2021. Začetek revitalizacije obrežja Radvanjskega potoka. Trdoživ, Ljubljana 10(2): 44–46.

2020

Erbida, N., 2020. Kačji pastirji Maribora v oddaji O živalih in ljudeh. Erjavecia, Ljubljana 35: 99–100.
Erbida, N., 2020. Vodna škarjica Stratiotes aloides v Savinjski dolini. Erjavecia, Ljubljana 35: 71–73.
Tratnik, A., Vinko, D., Kulijer, D., Đukić, A., Krelj, N., Veverica, E., Plut, M., Gavrilović, Z., Miljević, I., Kulić, L., Gajić, M., Erbida, N., Tivadar, N. & T. Koren, 2020. Medkoronsko povezovanje balkanskih odonatologov – Mini BOOM 2020. Erjavecia, Ljubljana 35: 39–51.
Vinko, D., A. Šalamun, A. Tratnik, N. Erbida, A. Pirnat, M. Bahor, D. Kablar, P. Kogovšek, N. Šramel, M. Hostnik, N. Krelj, N. Šabeder, N. Tivadar, J. Snoj & M. Bedjanič, 2020. Favna kačjih pastirjev (Odonata) naravnega rezervata Ribniki v dolini Drage pri Igu (Ljubljansko barje, osrednja Slovenija). Natura Sloveniae, Ljubljana 22(2): 5–28.

2019

Erbida, N., 2019. 24 ur z reko Muro 2019. Erjavecia, Ljubljana 34: 61–62.
Erbida, N., 2019. Kačji pastirji Mestne občine Maribor. Trdoživ, Ljubljana 8(2): 30–31.
Erbida, N., 2019. Poletna opazovanja v naravi: Za terenske sladokusce: Koščični škratec (Coenagrion ornatum). Svet ptic, Ljubljana 25(2): 33.
Erbida, N., 2019. SODelovanje z Zvezo prijateljev mladine Maribor. Erjavecia, Ljubljana 34: 62–63.

2018

Erbida, N. & A. Tomažič, 2018. Mini atlas kačjih pastirjev Mestne občine Maribora. Društvo študentov naravoslovja, Maribor. 52 str.
Tratnik, A., D. Vinko, A. Šalamun, M. Bahor & N. Erbida, 2018. International Activities in the 25th Year of Slovene Dragonflies Society. In: K. Holušová (Ed.), Book of Abstracts, ECOO 2018, 5th European Congress on Odonatology (9-12th July 2018, Brno, Czech Republic), p. 40, Mendel University in Brno, Mendel University Press, Brno.
Vinko, D. & N. Erbida, 2018. Četrt stoletja Slovenskega odonatološkega društva. Proteus, Ljubljana 80(10): 468–475, 478–479.

2017

Bahor, M. & N. Erbida, 2017. 24 ur z reko Muro 2017: Kratko poročilo o izvedbi aktivnosti Slovenskega odonatološkega društva. Erjavecia, Ljubljana 32: 62–64.
Bedjanič, M., A. Šalamun, D. Vinko, M. Vrhovnik, A. Lešnik, A. Mihorič, & N. Erbida, 2017. Pregled pojavljanja povodnega škratca Coenagrion scitulum v osrednji, južni in vzhodni Sloveniji. Erjavecia, Ljubljana 32: 69–75.
Erbida, N. & D. Vinko, 2017. 7th Balkan Odonatological Meeting (BOOM) – 2017 Slovenia. V: K. D. P. Wilson (Ed.), Agrion 22(1): 18–20, Worldwide Dragonfly Association, USA.
Erbida, N. & D. Vinko, 2017. Erjavecia - Bulletin of Slovene Odonatological Society. In: K. D. P. Wilson (Ed.), Agrion 21(1): 39, Worldwide Dragonfly Association, USA.
Erbida, N. & D. Vinko, 2017. Slovensko odonatološko društvo z vami že 25 let. Trdoživ, Ljubljana 6(2): 30–31.
Vinko, D., M. Bahor, N. Erbida, A. Tratnik & M. Hostnik, 2017. Koščični škratec v okviru Invazivk. Erjavecia, Ljubljana 32: 59–61.

2016

Erbida, N., 2016. Koščični škratec na Ljubljanskem barju. Trdoživ, Ljubljana 5(2): 9.
Erbida, N., 2016. Pisani akrobati Zelene prestolnice 2016. Trdoživ, Ljubljana 5(2): 49–50.
Erbida, N., 2016. Populacijska dinamika koščičnega škratca (Coenagrion ornatum) na izbrani lokaciji na Ljubljanskem barju. Magistrsko delo. Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana. VII, 50 str.
Erbida, N., 2016. Raziskava populacijske dinamike koščičnega škratca Coenagrion ornatum na Ljubljanskem barju. Erjavecia, Ljubljana 31: 33–36.
Erbida, N., 2016. Raziskovalni tabor študentov biologije Dravograd 2016. Erjavecia, Ljubljana 31: 22–24.
Erbida, N., D. Vinko, N. Zaletelj & A. Pirnat, 2016. BIOBLITZ 2016 – Kratko poročilo o izvedbi aktivnosti Slovenskega odonatološkega društva. Erjavecia 31: 28–30.
Vrhovnik, M., D. Vinko & N. Erbida, 2016. Diversity of dragonfly fauna in the city Ljubljana, Slovenia. In: Book of abstracts, ECOO 2016, 4th European Congress on Odonatology (Tyringe, Sweden 11–14 July 2016), p. 39, The Swedish Dragonfly Society & The Swedish Society for Nature Conversation in Scania.

2015

Erbida, N., 2015. Kačji pastirji Račkih ribnikov. Trdoživ, Ljubljana 4(1): 43.
Erbida, N., 2015. Proučevanje kačjih pastirjev Ljubljane. Društvene novice. Trdoživ, Ljubljana 4(2): 48.
Vinko, D. & N. Erbida, 2015. Poročilo o delu skupine za kačje pastirje. V: Kljun, I. (ur.), Raziskovalni tabor študentov biologije Slovenske gorice – Sveti Jurij ob Ščavnici 2011, str. 77–84, Društvo študentov biologije, Ljubljana.
Vinko, D. & N. Erbida, 2015. Raziskovalni tabor študentov biologije Dragatuš 2015. Erjavecia, Ljubljana 30: 41–43.
Vrhovnik, M., N. Erbida, J. Cvetković, R. Golobinek, M. Hostnik, K. Kisovec, D. Vinko & N. Zaletelj, 2015. Kaj neki leti v prestolnici? Poročilo o projektu “Kačji pastirji Ljubljane”. Erjavecia, Ljubljana 30: 58–65.

2014

Čandek, K., H. Kuchova-Breburdova, & N. Erbida, 2014. Ohranjanje končnih plenilcev zagotavlja ohranjanje biotske raznovrstnosti. Svet ptic, Ljubljana 20(2): 16–17.
Erbida, N., 2014. Kačji pastirji Bele krajine. Erjavecia, Ljubljana 29: 13–16.
Erbida, N., 2014. Kačji pastirji Ljubljane. Erjavecia, Ljubljana 29: 10–12.

2013

Erbida, N., 2013. Fotografski natečaj »Pisani akrobati«. Erjavecia, Ljubljana 28: 34–37.
Erbida, N. & D. Vinko, 2013. Usodno branje. Društvene novice. Trdoživ, Ljubljana 2(1): 35.

2012

Erbida, N., 2012. 3. dijaški biološki tabor Prvačina 2012. Erjavecia 27: 22–26.
Erbida, N., 2012. Poročilo o delu skupine za kačje pastirje, V: R. Marić (ured.), Ekosistemi Balkana 2012 – Srbija, str. 16–20, Društvo študentov biologije, Ljubljana.
Erbida, N. & D. Vinko, 2012. Poročilo o delu skupine za kačje pastirje 2010. V: Kodele Krašna, I. (ur.), Biološko raziskovalni tabor "Kodreti 2010/11", str. 7–13, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Ljubljana.
Vinko, D. & N. Erbida, 2012. Poročilo o delu skupine za kačje pastirje 2011. V: Kodele Krašna, I. (ur.), Biološko raziskovalni tabor "Kodreti 2010/11", str. 14–20, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Ljubljana.

2011

Erbida, N., 2011. BOOM… utrinki II… Da boste vi tudi not' padli. Erjavecia, Ljubljana 26: 15–16.
Erbida, N. & D. Vinko, 2011. Mladinski tabor - Kodreti 2011. Erjavecia, Ljubljana 26: 45-46.

2010

Erbida, N., 2010. Mladinski raziskovalni tabor Kodreti 2010. Erjavecia, Ljubljana 25: 22–25.

2009

Erbida, N., 2009. Individualni terenski dan – Hraše. Erjavecia, Ljubljana 24: 16–18.