Bibliografija zaposlenih v CKFF(616)

Ostalo

2023

Bizjak Govedič, T., M. Govedič & D. Vinko, 2023. Mnenje udeležencev o BioBlitz Slovenija. Trdoživ, Ljubljana 12(2): 25–26.
Erbida, N. & M. Lipovec, 2023. Dan za Savinjo 2023. Društvene novice. Trdoživ, Ljubljana 12(2): 43.
Govedič, M., P. Presetnik & D. Vinko, 2023. Koliko vrst živi v Sloveniji? Partnerstvo za varstvo narave. E-bilten projekta LIFE NarcIS. ARSO, Ljubljana 2023/2(6): 40–42.
Kostevc, M., M. Guček & M. Govedič, 2023. Drevesne vrste slovenskih gozdov v sistemu NarcIS Partnerstvo za varstvo narave. E-bilten projekta LIFE NarcIS. ARSO, Ljubljana 2023/2(6): 42–43.
Lipovec, M. & N. Erbida, 2023. Pisani akrobati v Mariboru 2023. Društvene novice. Trdoživ, Ljubljana 12(2): 43.
Presetnik, P., 2023. Čiščenje netopirskega gvana s podstrešja cerkve v Cerkljah. Glas podzemlja, Društvo za raziskovanje jam Ljubljana: 72.
Presetnik, P., 2023. Jama Konasnica na Dražgoški gori. Glas podzemlja, Društvo za raziskovanje jam Ljubljana: 38–46.
Šturm, L., Sevilleja, G. C., R. Verovnik, & B. Zakšek, 2023. Dnevni metulji Slovenije 2, Nadaljevalni določevalni ključ. Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije, Ljubljana. 11 str.
Šturm, L., Sevilleja, G. C., R. Verovnik, & B. Zakšek, 2023. Slovenian Butterlies 2, Field Guide for butterfly identification. Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije, Ljubljana. 11 str.
Vinko, D., N. Kirbiš & M. Govedič, 2023. BioBlitz Slovenija 2023 - Vojsko. Trdoživ, Ljubljana 12(1): 25.
Zakšek, B., 2023. Metulji in podnebne spremembe. Osrednja tema. Trdoživ, Ljubljana 12(1): 12–15.
Zakšek, B., 2023. RAZNOŽIVO - prvi festival biotske raznovrstosti v Ljubljani. Društvene novice. Trdoživ, Ljubljana 12(1): 57.
Zakšek, B., 2023. Redna letna skupščina DPOMS. Društvene novice. Trdoživ, Ljubljana 12(1): 54.
Zakšek, B., V. Zakšek & R. Verovnik, 2023. Stanje izbranih vrst metuljev v Sloveniji - rezultati 15-letnega spremljanja. Trdoživ, Ljubljana 12(2): 18–20.

2022

Čelik, T., B. Zakšek, N. Kogovšek, K. Vukotić & S. Gomboc, 2022. Popis dnevnih metuljev na donorskih in recipientskih površinah projekta LIFE for seeds (LIFE20 NAT/SI/000253). Poročilo za leto 2022. Biološki inštitut Jovana Hadžija ZRC SAZU, Ljubljana, 29 str., 6 (12) digitalnih prilog.
Jež, M. & B. Zakšek, 2022. Nočni metulji Haloz in Donačke gore. Proteus, Ljubljana 84(4/5/6/7): 287-294, 360.
Kraševec, R., P. Muhič & P. Presetnik, 2022. Določevalni ključ: Stopinje izbranih vrst glodavcev, zajcev in ježev. Trdoživ, Ljubljana 11(2): 20–25.
Mori, N. & A. Šalamun, 2022. An updated checklist of the extant freshwater ostracods (Podocopida, Ostracoda, Crustacea) of Slovenia. Natura Sloveniae 24(2): 5-18.
Podgorelec, M., P. Presetnik, J. Kotnik & A. Zamolo, 2022. Netopirji - škržabci - v Halozah. Proteus, Ljubljana 84(4/5/6/7): 327–340, 361–362.
Presetnik, P. (ur.), 2022. Ekosistemi Balkana 2017 – Skadrsko jezero (Črna gora). Društvo študentov biologije, Ljubljana, 84 str.
Šalamun, A. & A. Tratnik, 2022. Status and conservation of Coenagrion ornatum at Ljubljansko barje (Ljubljana Moor), Central Slovenia (Coenagrionidae, Odonata). In: D. Vinko & M. Bedjanič (Eds.), ECOO 2022, 6th European Congress on Odonatology, 27–30th June 2022, Kamnik, Slovenia, Book of Abstracts, str. 61, Slovene Dragonfly Society – Slovensko odonatološko društvo, Ljubljana.
Vinko, D., A. Šalamun & M. Bedjanič, 2022. On the odonates, odonatology and odonatologists in Slovenia. In: D. Vinko & M. Bedjanič (Eds.), ECOO 2022, 6th European Congress on Odonatology, 27–30th June 2022, Kamnik, Slovenia, Book of Abstracts, str. 9-22, Slovene Dragonfly Society – Slovensko odonatološko društvo, Ljubljana.
Vinko, D., A. Šalamun, M. Kotarac & M. Bedjanič, 2022. Dragonfly fauna of Slovenia: current knowledge and detected changes from a 25-year perspective. In: D. Vinko & M. Bedjanič (Eds.), ECOO 2022, 6th European Congress on Odonatology, 27–30th June 2022, Kamnik, Slovenia, Book of Abstracts, str. 67, Slovene Dragonfly Society – Slovensko odonatološko društvo, Ljubljana.
Vinko, D., B. Trčak & B. Zakšek, 2022. Klic k sodelovanju: Trdoživ potrebuje pomoč. Trdoživ, Ljubljana 11(2): 49–50.
Vinko, D. & B. Zakšek, 2022. 15 let kodeksa etike terenskega biologa. Intervju. Trdoživ, Ljubljana 11(2): 30–33.
Vinko, D., M. Bedjanič, P. Kogovšek, A. Tratnik & A. Šalamun, 2022. Kačji pastirji in njihova ogroženost, tudi v luči podnebnih sprememb. Osrednja tema. Trdoživ, Ljubljana 11(1): 11–16.
Vinko, D., N. Kirbiš & A. Lešnik, 2022. BioBlitz Slovenija 2022 - Lahinja. Društvene novice. Trdoživ, Ljubljana 11(1): 52.
Vukotić, K. & B. Zakšek, 2022. Deteljin modrin – prezrt biser savskih prodov 10.0. Društvene novice. Trdoživ, Ljubljana 11(2): 48.
Zakšek, B., 2022. Evropske noči nočnih metuljev. Društvene novice. Trdoživ, Ljubljana 11(1): 52.
Zakšek, B., 2022. Franc Rebeušek. Intervju. Trdoživ, Ljubljana 11(1): 22–26.
Zakšek, V., B. Zakšek & R. Verovnik, 2022. Dnevni metulji Haloz. Proteus, Ljubljana 84(4/5/6/7): 280–286, 360.

2021

Kogovšek, N., 2021. 5. Tradicionalni MetuLov dan. Društvene novice. Trdoživ, Ljubljana 10(1): 51.
Kogovšek, N., 2021. Tudi leto 2021 je bilo aktivno z deteljinim modrinom. Trdoživ, Ljubljana 10(2): 46–47.
Koren, T., D. Kulijer, K. Vukotić & F. Zhushi-Etemi, 2021. Contribution to the knowledge of the butterfly diversity (Lepidoptera: Papilionoidea) of Kosovo. Entomologist's Gazette 2: 119–129.
Presetnik, P., 2021. Boris Sket. Intervju. Trdoživ 10(2): 9–11.
Zakšek, B. & A. Lešnik, 2021. Imenitnost mejic. Zelena dežela, Ljubljana 169: 12.
Zakšek, B. & D. Vinko, 2021. Neenakopravna obravnava NVO s strani MOP - izkazovanje pogojev za status v javnem interesu. Trdoživ 10(2): 24–27.
Zakšek, B. & P. Glogovčan, 2021. Deteljin modrin na savskih prodih - sedem let kasneje. Trdoživ, Ljubljana 10(1): 4–5
Zamolo, A., M. Podgorelec & P. Presetnik, 2021. Netopirji Pohorja. Proteus, Ljubljana 83(2/3/4/5): 210–215, 241–242.

2020

Delić, T., M. Dobravc, B. Fajdiga, J. Laganis & P. Presetnik, 2020. Živo jamsko bogastvo - Prepoznajmo in ohranimo živali naših jam. Zavod RS za varstvo narave. 6 str. [zgibanka].
Kogovšek, N., 2020. Metulji Mangartskega sedla. Društvene novice. Trdoživ, Ljubljana 9(1): 54.
Presetnik, P., 2020. Poročilo o obročkanju in najdbah obročkanih netopirjev v Sloveniji v letu 2019 [Report of bat banding activities and bat bands recoveries in Slovenia in year 2019]. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.
Presetnik, P., 2020. Visokorasli, drzoviti in ostrega pogleda že 110 let – delovanje članov Društva za raziskovanje jam Ljubljana v luči zahtev Spomenice. Trdoživ, Ljubljana 9(2): 27-31.
Presetnik, P. (ur.), 2020. Ekosistemi Balkana 2015 – Prespansko jezero (Makedonija). Društvo študentov biologije, Ljubljana, 80 str.
Rexhepi, B. & P. Presetnik (ur.), 2020. Ekosistemi Balkana 2014 – Tomislavgrad (Bosna in Hercegovina). Društvo študentov biologije, Ljubljana. 80 str.
Sevilleja, G. C., L. Šturm, R. Verovnik & B. Zakšek, 2020. Dnevni metulji Slovenije 1, Osnovni določevalni ključ. Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije, Ljubljana. 11 str.
Smolej, T., S. Žerjav, I. Kos, A. Majić Skrbinšek & U. Belaj, 2020. Preprečevanje nezakonitih usmrtitev prostoživečih živali in ukrepi v okviru projekta LIFE lynx. Lovec, Ljubljana 103(6): 284–287.
Tivadar, N. & P. Presetnik (ur.), 2020. Ekosistemi Balkana 2018 – Prizren (Kosovo). Društvo študentov biologije, Ljubljana, 80 str.
Zakšek, B., 2020. DPOMS ima novo vodstvo. Društvene novice. Trdoživ, Ljubljana 9(1): 56.
Zakšek, B., 2020. Jesenski nočni teren na savskih prodih. Društvene novice. Trdoživ 9(2): 52.

2019

Bartol, M., U. Belaj, M. Blažič, R. Černe, U. Fležar, A. Hudoklin, N. Oven, N. Pagon, H. Potočnik, R. Praček, N. Prešeren, A. Rot, T. Skrbinšek, T. Smolej, M. Stergar, G. Vengušt, D. Vrček, D. Žele Vengušt & S. Žerjav, 2019. Navodila za ukrepanje v primeru suma nezakonite usmrtitve prostoživeče živali. Lovska zveza Slovenije, Ljubljana. 23 str. [brošura]
Bartol, M., U. Belaj, M. Blažič, R. Černe, U. Fležar, A. Hudoklin, N. Oven, N. Pagon, H. Potočnik, R. Praček, N. Prešeren, A. Rot, T. Skrbinšek, T. Smolej, M. Stergar, G. Vengušt, D. Vrček, D. Žele Vengušt & S. Žerjav, 2019. Navodila za ukrepanje v primeru suma nezakonite usmrtitve prostoživeče živali. Lovska zveza Slovenije, Ljubljana. 4 str. [zgibanka]
Budinski, I., V. M. Jovanović, B. Pejić, J. Blagojević, M. Rajičić, M. Paunović, P. Presetnik & M. Vujošević, 2019. Mitochondrial phylogeography of the Mediterranean horseshoe bat on the Balkan Peninsula. Arch Biol Sci. 71(4): 767–774.
Çoraman, E., C. Dietz, E. Hempel, A. Gazaryan, E. Levin, P. Presetnik, M. Zagmajster, F. Mayer, 2019. Reticulate Evolutionary History of a Western Palaearctic Bat Complex Explained by Multiple mtDNA Introgressions in Secondary Contacts. J. Biogeogr. 00: 1–12. [doi: 10.1111/jbi.13509]
Govedič, M., 2019. Odvisnost menkove drsti od mrzle zimske vode. Ribič, Ljubljana 78(1–2): 9–10.
Govedič, M., A. Lešnik & G. Lipovšek, 2019. Izlov tujerodnih želv iz Lotosovega ribnika v Šmarjeških Toplicah. Poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 10 str. [Naročnik: Zavod republike Slovenije za varstvo narave, Ljubljana].
Marrone, F., G. Nardi, S. Cianfanelli, M. Govedič, S. A. Barra, M. Arculeo & M. Bodon, 2019. Diversity and taxonomy of the genus Unio Philipsson in Italy, with the designation of a neotype for Unio elongatulus C. Pfeiffer (Mollusca, Bivalvia, Unionidae). Zootaxa 4545 (3): 339–374.
Osojnik, N., 2019. Poročilo o delu skupine za dvoživke. V: Presetnik, P. (ur.), Raziskovalni tabor študentov biologije Kočevje 2014, str. 65–70, Društvo študentov biologije, Ljubljana.
Pekolj, A., A. Bolčina, A. Zamolo & A. Žagar, 2019. Varstvo habitata plavčka na Ljubljanskem barju. Končno poročilo. Herpetološko društvo - Societas herpetologica slovenica, Ljubljana.
Presetnik, P., 2019. Novo registrirane jame in katastrsko gradivo prejeto v letih 2017 in 2018. Glas podzemlja, Društvo za raziskovanje jam Ljubljana: 64–65.
Presetnik, P., 2019. Odmev na članek jamarska nesreča pri raziskovanju Brezna pri Medvedovi konti jeseni 1960 oz. Spomine obujaj, vendar se v kataster pomujaj!. Glas podzemlja, Društvo za raziskovanje jam Ljubljana: 23–24.
Presetnik, P., 2019. Poročilo o obročkanju in najdbah obročkanih netopirjev v Sloveniji v letu 2018 [Report of bat banding activities and bat bands recoveries in Slovenia in year 2018]. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.
Presetnik, P., 2019. Predlog dopolnitev in sprememb vodenja preglednice osnovnih podatkov o jamah. Glas podzemlja, Društvo za raziskovanje jam Ljubljana: 67–71.
Presetnik, P., 2019. Zbrana bibliografija častnega člana Tomaža Planine. Glas podzemlja, Društvo za raziskovanje jam Ljubljana: 22–23.
Presetnik, P. (ur.), 2019. Raziskovalni tabor študentov biologije Kočevje 2014. Društvo študentov biologije, Ljubljana. 100 str.
Rutnik, K., Kraševec, R., K. Vukotić & L. L. Zamuda, 2019. Antikitera – ornitološka postaja sredi Egejskega morja. Svet ptic, Ljubljana 25(1): 12–15.
Sillero, N., K. Poboljšaj, A. Lešnik & A. Šalamun, 2019. Influence of Landscape Factors on Amphibian Roadkills at the National Level. Diversity, Basel 11(1): 15 str. (13) [doi:10.3390/d11010013]
Vek, M., N. Kirbiš & A. Lešnik (ur.) / Vek, M., U. Dajčman, A. Pekolj, L. L. Zamuda, A. Bolčina, N. Osojnik & N. Kirbiš, 2019. Dvoživke in plazilci visokogorja Slovenije (Življenje okoli nas). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju & Herpetološko društvo – Societas herpetologica slovenica, Ljubljana. 32 str.

2018

Bizjak Govedič, T. & M. Govedič, 2018. First record of the invasive Asian clam Corbicula fluminea (O. F. Müller, 1774) (Bivalvia: Corbiculidae) in Slovenia. Natura Sloveniae, Ljubljana 20(2): 17–23.
Bizjak Govedič, T. & M. Govedič, 2018. Nemški strojevec - nekoč značilna rastlina naših prodišč danes raste le še ob Soči. Trdoživ, Ljubljana 7(2): 22–23.
Gorički, Š., P. Presetnik, U. Prosenc-Zmrzljak, M. Blatnik, T. Gredar, B. Kogovšek, O. Koit, S. Strah, H. Bilandžija, B. Jalžić, G. Aljančič, R. Košir, C. Mayaud, D. Štebih, A. Hudoklin & W. Jeffery, 2018. Environmental DNA in subterranean biology update: from “Where?” to “How many?”. ARPHA Conference Abstracts 1: e29968. [https://doi.org/10.3897/aca.1.e29968]
Gorički, Š., P. Presetnik, U. Prosenc-Zmrzljak, T. Gredar, M. Blatnik, B. Kogovšek, O. Koit, C. Mayaud, S. Strah, B. Jalžić, G. Aljančič, D. Štebih, A. Hudoklin, R. Košir, 2018. Development of eDNA methods for monitoring two stygobiotic species of the Dinaric Karst, Proteus anguinus and Congeria jalzici, using digital PCR. Natura Sloveniae, Ljubljana 20(2): 47–50.
Govedič, M., 2018. Fotografski natečaj Zgodbe mejic. Trdoživ, Ljubljana 7(1): 59.
Govedič, M., 2018. Kako s(m)o skuhali reko Savo. Ribič, Ljubljana 77(9): 246–250.
Govedič, M., 2018. MEJ-MO JIH! Društvene novice. Trdoživ, Ljubljana 7(1): 50.
Govedič, M., 2018. Močvirski škarjar - pobeg, lov in uspešno skrivanje ubežnikov na počivališču Lopata. Trdoživ, Ljubljana 7(2): 6–7.
Govedič, M. & I. Miličič, 2018. Ujemite naravo!: zbranih 10.000 fotografij. Ribič, Ljubljana 77(1–2): 6–9.
Govedič, M. & T. Friedrich, 2018. First review of recent records of sturgeons and paddlefishes (Acipenseriformes) in the Danube River basin in Slovenia. (EN) Prvi pregled recentnih podatkov o jesetrovkah (Acipenseriformes) iz donavskega porečja Slovenije. Natura Sloveniae, Ljubljana 20(2): 5–16.
Kogovšek, N., 2018. 2. tradicionalni MetuLov dan. Društvene novice. Trdoživ, Ljubljana 7(1): 53.
Kogovšek, N., 2018. Deteljinemu modrinu vsako leto pomagamo očistiti dom. Društvene novice. Trdoživ, Ljubljana 7(2): 48.
Kogovšek, N., 2018. Foto sprehod po letu 2018. Društvene novice. Trdoživ, Ljubljana 7(2): 54.
Kogovšek, N., 2018. Metulji Armenije in Gruzije ter skupščina DPOMS. Društvene novice. Trdoživ, Ljubljana 7(1): 48.
Kogovšek, N., 2018. Metulji naših vrtov. Društvene novice. Trdoživ, Ljubljana 7(2): 47.
Kogovšek, N., 2018. V Belo krajino iskat gosenice. Društvene novice. Trdoživ, Ljubljana 7(1): 50.
Lehnert, L. S., S. Kramer-Schadt, T. Teige, U. Hoffmeister, A. Popa-Lissenau, F. Bontadina, M. Ciechanowski, D. K. N. Dechmann, K. Kravachenko, P. Presetnik, M. Starrach, M. Straube, U. Zoephel & C. C. Voigt, 2018. Variability and repeatability of noctule bat migration in Central Europe: evidence for partial and differential migration. Proc. R. Soc. B 285. 20182174.
Lešnik, A., 2018. Mejice ne le za ptice. Svet ptic, Ljubljana 24(4): 18–20.
Lešnik, A., 2018. Življenje v mejicah. Društvene novice. Trdoživ, Ljubljana 7(2): 54.
Lešnik, A., 2018. Življenje v mejicah (Življenje okoli nas). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 32 str.
Osojnik, N., 2018. Poročilo o delu skupine za dvoživke. V: Presetnik P. (ur.). Raziskovalni tabor študentov biologije Dragatuš 2015, str. 64–70. Društvo študentov biologije, Ljubljana.
Osojnik, N. & A. Zamolo, 2018. Mokrišča in mejice korak od šole. Trdoživ, Ljubljana 7(2): 55.
Presetnik, P., 2018. MEJ-MO JIH! – netopirsko udobje v senci in zavetrju mejic. Trdoživ, Ljubljana 7(1): 6–7.
Presetnik, P., 2018. Netopirji, mlake in vile. Lovec, Ljubljana 101(10): 459–460.
Presetnik, P., 2018. Novo registrirane jame in katastrsko gradivo, prejeto v letu 2016. Glas podzemlja, Društvo za raziskovanje jam Ljubljana: 49–50.
Presetnik, P., T. Kranjc & J. Košutnik, 2018. V letih 2016 in 2017 smo očistili štiri jame na Kočevskem. Glas podzemlja, Društvo za raziskovanje jam Ljubljana: 45–47.
Presetnik, P. (ur.), 2018. Raziskovalni tabor študentov biologije – Dragatuš 2015. Društvo študentov biologije. Ljubljana, 100 str.
Presetnik, P. (ur.), 2018. Raziskovalni tabor študentov biologije Rače 2013. Društvo študentov biologije, Ljubljana. 96 str.
Smolej, T., 2018. Stališča osnovnošolcev in srednješolcev do rjavega medveda. Magistrsko delo. Študij biološkega izobraževanja, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana. IX, 71 str.
Smolej, T., 2018. Uspešnost pridobivanja neinvazivnih genetskih vzorcev risov (Lynx lynx) z vzmetnimi pastmi za dlake ter uporabnost metode za monitoring populacije risa. Magistrsko delo: magistrski študij - 2. stopnja. Študij ekologije in biodiverzitete, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana. X, 93 str.
Šalamun, A., D. Vinko, M. Bahor & M. Bedjanič, 2018. Nova dognanja o razširjenosti koščičnega škratca Coenagrion ornatum (Odonata) v Sloveniji. V: Podlesnik, J. & V. Klokočovnik (ur.), 2018. Knjiga povzetkov, Peti slovenski entomološki simpozij z mednarodno udeležbo, posvečen 80-letnici akademika prof. dr. Matije Gogala in 50-letnici smrti prof. dr. Štefana Michielija (Maribor, 21. in 22. september 2018), str. 30, Univerzitetna založba Univerze v Mariboru, Maribor.
Zakšek, B., 2018. Fotografski natečaj: Biseri savskih prodov. Društvene novice. Trdoživ, Ljubljana 7(2): 53.
Zakšek, B., 2018. Opraševalci in rastline na 3. GeoBioBlitzu. Društvene novice. Trdoživ, Ljubljana 7(1): 52.
Zakšek, B., 2018. Osebna izkaznica: Hromi volnoritec (Eriogaster catax). Trdoživ, Ljubljana 7(2): 56.
Zakšek, B., 2018. Skrivno življenje repkarjev. Trdoživ, Ljubljana 7(2): 4–5.
Zakšek, B., V. Zakšek, N. Kogovšek, M. Govedič & R. Verovnik, 2018. Medsezonska nihanja populacij rdečega apolona (Parnassius apollo) (Lepidoptera: Papilionidae) v Posočju. V: Podlesnik, J. & V. Klokočovnik (ur.), 2018. Knjiga povzetkov, Peti slovenski entomološki simpozij z mednarodno udeležbo, posvečen 80-letnici akademika prof. dr. Matije Gogala in 50-letnici smrti prof. dr. Štefana Michielija (Maribor, 21. in 22. september 2018), str. 36, Univerzitetna založba Univerze v Mariboru, Maribor.
Zakšek, B., Ž. Fišer, V. Zakšek & R. Verovnik, 2018. The downfall of Large Blues in Slovenia: reasons and lessons learned. In: Butterfly Conservation, Programe & Abstracts, 8th International Symposium The Ecology and Conservation of Butterflies and Moths (Friday 6 April to Sunday 8 April 2018), p.15, Southampton University, Southampton.
Zakšek, V., B. Zakšek & R. Verovnik, 2018. Metulji naših vrtov. Društvo za proučevanje in ohranjenje metuljev Slovenije, Ljubljana. 32 str.
Zakšek, V., B. Zakšek, Ž. Fišer & R. Verovnik, 2018. Stanje populacij mravljiščarjev v severovzhodni Sloveniji: desetletje spremljanja upada. V: Podlesnik, J. & V. Klokočovnik (ur.), 2018. Knjiga povzetkov, Peti slovenski entomološki simpozij z mednarodno udeležbo, posvečen 80-letnici akademika prof. dr. Matije Gogala in 50-letnici smrti prof. dr. Štefana Michielija (Maribor, 21. in 22. september 2018), str. 37, Univerzitetna založba Univerze v Mariboru, Maribor.
Zamolo, A., 2018. Sledenje navadnim netopirjem od kotišča do prehranjevališč. Trdoživ, Ljubljana 7(1): 41–43.
Zamolo, A., A. Pekolj & Š. Borko, 2018. Varstvo habitata plavčka na Ljubljanskem barju, Končno poročilo. Herpetološko društvo - Societas herpetologica slovenica, Ljubljana. 9 str.
Zamolo, A., K. Drašler & A. Žagar, 2018. Varstvo habitata plavčka in močvirske sklednice na Ljubljanskem barju - epilog izkopa mlak. Trdoživ, Ljubljana 7(2): 11.
Zamolo, A., N. Osojnik & A. Žagar, 2018. Vloga mejic v kmetijski krajini. Zelena dežela, Ljubljana 149: 8.
Zamolo, A., P. Presetnik & H. Potočnik, 2018. First study of foraging patterns and habitat use of the Greater mouse-eared bat (Myotis myotis) in Slovenia In: Mulaomerović J. & S. Milanolo: Regional symposium "Conservation status of bats In the central Europe and western Balkan", Sarajevo, 31. 5.–1. 6. 2018. Bat ringing – first training, Bijambare, 2.–3. 6. 2018. Program and book of abstract, p. 31, Center for karst and speleology, Sarajevo.

2017

Bizjak, T. & M. Govedič, 2017. Rak trnavec – še en nezaželen prišlek v Sloveniji. Trdoživ, Ljubljana 6(2): 28–29.
Borko, Š. & A. Zamolo, 2017. Varstvo habitata plavčka na Ljubljanskem barju. Končno poročilo. Herpetološko društvo - Societas herpetologica slovenica, Ljubljana.
Borko, Š., A. Zamolo, D. Vinko & A. Žagar, 2017. Varstvo habitata plavčka na Ljubljanskem barju. Trdoživ, Ljubljana 6(1): 32.
Govedič, M., 2017. First record of the spiny-cheek crayfish (Orconectes limosus) in Slovenia – 300 km upstream from its known distribution in the Drava River. Knowl. Manag. Aquat. Ecosyst. 418(7): 1–5. [doi: 10.1051/kmae/2016039]
Govedič, M., 2017. Kapitalno zeleniko je mogoče zamenjati s pegunico. Ribič, Ljubljana 76(9): 251.
Govedič, M., 2017. Kdaj je kitajska brezzobka prišla v Slovenijo? Svet ptic, Ljubljana (4): 53.
Govedič, M., 2017. Kdaj so kitajsko brezzobko zanesli v Slovenijo? Trdoživ, Ljubljana 6(2): 9–10.
Govedič, M., 2017. Koliko rib je v naših vodah? Ribič, Ljubljana 76(6): 165.
Govedič, M., 2017. Trnavec – še en tujerodni potočni rak v Sloveniji. Ribič, Ljubljana 76(3): 47–49.
Govedič, M., 2017. Velike školjke celinskih voda Slovenije: razširjenost, ekologija, varstvo (Življenje okoli nas). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 32 str.
Govedič, M., 2017. Zgodbe fotografij rib v kljunih ptic. Svet ptic, Ljubljana (4): 6–11.
Govedič, M. & A. Lešnik, 2017. Projekt Ujemite naravo! Zeleni tolmuni Krke, Glasilo RD Novo mesto, Novo mesto 35: 27–28.
Govedič, M., A. Lešnik & I. Miličić, 2017. Projekt Ujemite naravo!: Zbirka podatkov je vse bogatejša. Ribič, Ljubljana 76(4): 93–95.
Govedič, M., M. Bedjanič, T. Bizjak, F. Janžekovič, N. Kirbiš, M. Vogrin, M. Premzl, B. Bolta Skaberne, M. Sopotnik, B. Štumberger, M. Vernik & M. Cipot, 2017. Novi podatki o razširjenosti navadne česnovke Pelobates fuscus (Laurenti, 1768) v Podravju (SV Slovenija). Natura Sloveniae, Ljubljana 19(2): 63–70.
Husanović, M., J. Mulaomerović & P. Presetnik, 2017. Plecotus macrobullaris, 8. 11. 2016, cave Ponikva, Vareš, Bosnia and Herzegovina. Hypsugo 2(1): 52–54.
Kogovšek, N., 2017. Na lovu za hromim volnoritcem. Društvene novice. Trdoživ, Ljubljana 6(1): 48.
Kogovšek, N., 2017. Prvi tradicionalni MetuLov dan. Društvene novice. Trdoživ, Ljubljana 6(2): 40.
Kogovšek, N., 2017. V pričakovanju kraškega pavlinčka. Društvene novice. Trdoživ, Ljubljana 6(2): 43.
Kogovšek, N., 2017. Zmrzlikovanje v Hrastovljah. Društvene novice. Trdoživ, Ljubljana 6(1): 47.
Kotarac, M. & A. Šalamun, 2017. Pregled znanega števila vrst za nekatere skupine. Trdoživ, Ljubljana 6(2): 39.
Lešnik, A., K. Poboljšaj, M. Cipot & P. Presetnik, 2017. Dvoživke Parka Škocjanske jame. Proteus, Ljubljana 79(7/8/9): 414–422, 449.
Lešnik, A. & M. Govedič, 2017. Vabilo k sodelovanju: Ujemite naravo! Trdoživ, Ljubljana 6(1): 56–58.
Milanolo, S., J. Pašić, B. Karapandža, J. Mulaomerović & P. Presetnik, 2017. Novi nalazi golorepog šišmiša (Tadarida teniotis) u Bosni i Hercegovini i prateća zapažanja. Hypsugo 2(1): 42–45.
Oražem, V., T. Smolej & I. Tomažič, 2017. Medved kot modelni organizem za pouk biologije: priročnik za učitelje. El. knjiga. Biotehniška fakulteta, Ljubljana. [http://dinalpbear.eu/wp-content/uploads/Priro%C4%8Dnik-zau%C4%8Ditelje-MEDVED-KOT-MODELNI-ORGANIZEM-ZA-POUKUBIOLOGIJE.pdf]
Poboljšaj, K., 2017. Pomladna opazovanja v naravi: Zelena krastača (Bufo viridis). Svet ptic, Ljubljana 23(1): 36.
Poboljšaj, K. & N. Kirbiš, 2017. Bolezni dvoživk. Trdoživ, Ljubljana 6(1): 16–17.
Presetnik, P., 2017. Opisi vrst. V: Šturm, S. (ur.), Netopirji v Parku Škocjanske jame, str. 18–119, Javni zavod Park Škocjanske jame, Škocjan.
Presetnik, P., 2017. Rhinolophus hipposideros, 20. 7. 2016, Koprivna, Slovenia. Hypsugo 2(1): 49.
Presetnik, P., 2017. Sprehodi z netopirji po Parku Škocjanske jame. V: Šturm, S. (ur.), Netopirji v Parku Škocjanske jame, str. 120–123, Javni zavod Park Škocjanske jame, Škocjan.
Presetnik, P., 2017. Uvod. V: Šturm, S. (ur.), Netopirji v Parku Škocjanske jame, str. 11–17, Javni zavod Park Škocjanske jame, Škocjan.
Presetnik, P., 2017. Visoka pestrost netopirjev v Parku Škocjanske jame. Proteus, Ljubljana 79(7/8/9): 439–443, 449.
Presetnik, P., 2017. “Vooopa – kakšen netopir pa je to?”. Glej, netopir! Ljubljana 14(1): 55–56.
Presetnik, P., I. Budinski, M. Hodžić & J. Mulaomerović, 2017. Miniopterus schreibersii, migration: 7. 5. 2016, Petrovaradin (Serbia) – 19. 2. 2017, Dardagani-Zvornik (Bosnia and Herzegovina). Hypsugo 2(1): 50–51.
Presetnik, P. & S. Šturm, 2017. Pomembnost spremljanja stanja netopirjev. V: Šturm, S. (ur.), Netopirji v Parku Škocjanske jame, str. 148–149, Javni zavod Park Škocjanske jame, Škocjan.
Šalamun, A., 2017. Natura v 24 urah - BioBlitz Slovenija. Erjavecia, Ljubljana 32: 34–36.
Šalamun, A., 2017. Popotni porečnik (Gomphus vulgatissimus). Trdoživ, Ljubljana 6(1): 55.
Vamberger, M., G. Lipovšek, A. Šalamun, M. Cipot, U. Fritz & M. Govedič, 2017. Distribution and population size of the European pond turtle Emys orbicularis in Ljubljansko barje, Slovenia. Vertebrate Zoology, Senckenberg 67(2): 223–229.
Zakšek, B., 2017. 10 let Evropskih noči nočnih metuljev v Sloveniji in skupščina DPOMS. Društvene novice. Trdoživ, Ljubljana 6(1): 45.
Zakšek, B., 2017. Kaj je novega pri deteljinem modrinu na savskih prodih?. Trdoživ, Ljubljana 6(2): 23.
Zakšek, B., 2017. Metuljarji na obisku v Prirodoslovnem muzeju Slovenije. Društvene novice. Trdoživ, Ljubljana 6(1): 44.
Zakšek, B., N. Kogovšek, F. Rebeušek, M. Lasan & M. Govedič, 2017. Macromoth diversity in three different types of floodplain forests along the Mura River in Slovenia. In: Šašić M., J. Rota & I. Mihoci (Eds.), Book of Abstracts of the 20th European Congress of Lepidopterology (April 24th - April 30th 2017, Podgora, Croatia), p. 35, Croatian Natural History Museum, Zagreb.
Zakšek, B. & T. Čelik, 2017. Dnevni metulji v Parku Škocjanske jame. Proteus, Ljubljana 79(7/8/9): 406–413, 448–449.
Zamolo, A., 2017. Prehranjevalni vzorci, raba prostora in ekološke značilnosti kotišča porodniške kolonije navadnega netopirja (Myotis myotis) v cerkvi na Spodnji Polskavi. Magistrsko delo: magistrski študij - 2. stopnja. Študij ekologije in biodiverzitete, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana. XI, 84 str.

2016

Bilgin, R., K. Gürün, H. Rebelo, S. J. Puechmaille, Ö. Maracı, P. Presetnik, P. Benda, P. Hulva, C. Ibáñez, D. Hamidović, N. Fressel, I. Horáček, A. Karataş, Ahmet Karataş, B. Allegrini, P. Georgiakakis, S. Gazaryan, Z. L. Nagy, M. Abi-Said, R. K. Lučan, T. Bartonička, H. Nicolaou, D. Scaravelli, B. Karapandža, M. Uhrin, M. Paunovič & J. Juste, 2016. Circum-Mediterranean phylogeography of a bat coupled with past environmental niche modeling: A new paradigm for the recolonization of Europe? Molecular Phylogenetics and Evolution 99: 323–336.
Borko, Š. & A. Zamolo, 2016. Pozor! Plavček na mrestišču. Končno poročilo. Herpetološko društvo - Societas herpetologica slovenica, Ljubljana.
Cipot, M., A. Lešnik & K. Poboljšaj, 2016. Dvoživke ob reki Muri. Proteus, Ljubljana 78(6/7/8): 346–351, 381–382.
Dervović, I. & P. Presetnik, 2016. Prvi nalaz porodiljske kolonije malog potkovastog šišmiša (Rhinolophus hipposideros) u Bosni i Hercegovini. Hypsugo, Sarajevo 1(2): 49–52.
Gomboc, S., B. Zakšek, N. Kogovšek & M. Jež, 2016. Metulji ob reki Muri. Proteus, Ljubljana 78(6/7/8): 322–330, 379–380.
Gomboc, S., G. M. Tarmann, A. Nahirnić, F. Rebeušek, B. Zakšek, B. Zadravec, R. Štanta, M. Zadrgal, N. Kogovšek, M. Lasan, S. Polak, H. Deutsch, J. Rekelj & P. Jakšić, 2016. A distributional overview on the Zygaenidae of Slovenia. In: Tarmann, G. M. , W. G. Tremewan & A. Spalding (Eds.), Abstracts of the XV International Symposium on Zygaenidae (11–18 September 2016, Mals, Italy), p. 18–19, Gerhard M. Tarmann and BGO Bürgergenossenschaft Obervinschgau, Mals/Malles, Vinschgau/Val Venosta, Südtirol/Alto Adige, Italy.
Gomboc, S., S. Polak & B. Zakšek, 2016. Določevalna delavnica ovničev Slovenije. Trdoživ, Ljubljana 5(1): 52–53.
Govedič, M., M. Vogrin, D. Bordjan, D. Bombek, D. Denac, T. Gregorc, F. Janžekovič, N. Kirbiš & M. Vamberger, 2016. New data on distribution of the European pond turtle Emys orbicularis (Linnaeus, 1758) in the Podravje region (NE Slovenia). Natura Sloveniae, Ljubljana 18(2): 77–82.
Govedič, M., M. Žaberl, A. Lešnik, Z. Furman, I. Miličić & M. Kotarac, 2016. Začetek projekta Ujemite naravo! Ribič, Ljubljana 75(10): 292–294.
Govedič, M., P. Valič, Z. Furman, I. Miličić, A. Lešnik & M. Žaberl, 2016. Ujemite naravo! Ribiška zveza Slovenije, Ljubljana. 4 str. [zgibanka]
Hasanspahić, M. & P. Presetnik, 2016. Usporedba prisutnosti trobojnog šišmiša (Myotis emarginatus) ispod nadstrešnice kuće u dugom selu kod Olova (centralna Bosna i Hercegovina 2014. i 2015. godine. Hypsugo, Sarajevo 1(2): 53–56.
Kirbiš, N., M. Bedjanič, J. Kus Veenvliet, P. Veenvliet, D. Stanković, G. Lipovšek & K. Poboljšaj, 2016. First records of the American bullfrog Lithobates catesbeianus (Shaw, 1802) in Slovenia. Natura Sloveniae, Ljubljana 18(1): 23–27.
Kogovšek, N., 2016. Metuljarski znanilci pomladi in jeseni. Društvene novice. Trdoživ, Ljubljana 5(1): 44.
Pašić, J., P. Presetnik & J. Mulaomerović, 2016. Development of bats research in Bosnia and Herzegovina during the last ten years. In: Lučić, M. (Ed.), 1st Dinaric Symposium on Subterranean Biology, Abstract book (23rd-24th September 2016, Zagreb, Croatia), p. 36, Croatian Biospeleological Society, Zagreb.
Poboljšaj, K., 2016. Žabohod. Svet ptic, Ljubljana 22(1): 16–18.
Podgorelec, M. & P. Presetnik, 2016. Netopirji v Mariboru. Glej, netopir! Ljubljana 13(1): 22−26.
Presetnik, P., 2016. BoY 2016 – navadni mračnik (Nyctalus noctula) – netopir leta 2016. Glej, netopir! Ljubljana 13(1): 5−8.
Presetnik, P., 2016. Kazalniki uspeha društva – dopolnitve za leti 2014 in 2015. Glas podzemlja, Društvo za raziskovanje jam Ljubljana: 52–55.
Presetnik, P., 2016. Navadni mračnik – ali je res navaden? Trdoživ, Ljubljana 5(1): 4–5.
Presetnik, P., 2016. Navadni mračnik: Spremljajte njegovo selitev. Svet ptic, Ljubljana 22(2): 20–21.
Presetnik, P., 2016. Osebna izkaznica: dolgokrili netopir (Miniopterus schreibersii). Trdoživ, Ljubljana 5(2): 52.
Presetnik, P., 2016. Pomladna opazovanja v naravi: Obvodni netopir (Myotis daubentonii). Svet ptic, Ljubljana 22(1): 29.
Presetnik, P., 2016. Poročilo o obročkanju in najdbah obročkanih netopirjev v Sloveniji v letu 2015 [Report of bat banding activities and bat bands recoveries in Slovenia in year 2015]. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.
Presetnik, P., 2016. Prvomajski tabor Podlesje 2016. Glas podzemlja, Društvo za raziskovanje jam Ljubljana: 35–38.
Presetnik, P., J. Mulaomerović & J. Pašić, 2016. Rezultati pregleda potencijalnih zimskih skloništa šišmiša u Bosni i Hercegovini u zimu 2014/15. Hypsugo, Sarajevo 1(1): 30–37.
Presetnik, P., J. Mulaomerović, J. Pašić, I. Napotnik, S. Milanolo, I. Budinski & B. Pejić, 2016. Rezultati pregleda potencijalnih zimskih skloništa šišmiša u Bosni i Hercegovini u zimu 2015/16. Hypsugo, Sarajevo 1(2): 34–48.
Presetnik, P. & R. Baković, 2016. Prva zabilježena prekogranična migracija velikog potkovnjaka (Rhinolophus ferrumequinum) između Slovenije i Hrvatske. Hypsugo, Sarajevo 1(1): 38–40.
Šalamun, A., 2016. Ekologija in razširjenost velikega studenčarja (Cordulegaster heros) (Odonata: Cordulegastridae) v Sloveniji. Diplomsko delo. Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana. IX, 65 str.
Švara, V., M. Popović, A. Peternel, Đ. Radevski, K. Vukotić & R. Verovnik, 2016. Surveys of butterfly and skipper fauna in the southwestern part of the Republic of Macedonia (Lepidoptera: Papilionoidea & Hesperioidea). Natura Sloveniae, Ljubljana 18(2): 23–37.
Uhrin, M., U. Hüttmeir, M. Kipson, P. Estók, K. Sachanowicz, S. Bücs, B. Karapandža, M. Paunović, P. Presetnik, A.-T. Bashta, E. Maxinová, B. Lehotská, R. Lehotský, L. Barti, I. Csösz, F. Szodoray-Paradi, I. Dombi, T. Görföl, S. A. Boldogh, C. Jére, I. Pocora & P. Benda, 2016. Status of Savi’s pipistrelle Hypsugo savii (Chiroptera) and range expansion in Central and south-eastern Europe: a review. Mammal Review 46: 1–16. [doi: 10.1111/mam.12050]
Verovnik, R., V. Zakšek & B. Zakšek, 2016. Monitoring of Habitats directive butterfly species in Slovenia – ten years after. In: Book of Abstracts, International Symposium, Future 4 Butterflies in Europe (Wagenigen, Netherlands, 31st of March to April 2nd 2016), p. 25, Dutch Butterfly Conservation (De Vlinderstichting) & Butterfly Conservation Europe.
Vinko, D. & B. Zakšek, 2016. Grozi NVO s področja varstva narave in okolja pospešeno izumrtje zaradi MOP? - Nejasnosti politike MOP glede razpisov za financiranje NVO. Trdoživ, Ljubljana 5(2): 38–40.
Zakšek, B., 2016. Jesenska opazovanja v naravi: Osatnik (Vanessa cardui). Svet ptic, Ljubljana 22(3): 23.
Zakšek, B., 2016. Skupščina DPOMS. Društvene novice. Trdoživ, Ljubljana 5(1): 42.
Zakšek, B., 2016. V iskanju kraškega zmrzlikarja. Društvene novice. Trdoživ, Ljubljana 5(1): 43.
Zakšek, B., S. Gomboc, M. Govedič, N. Kogovšek, R. Štanta, B. Zadravec, H. Deutsch & F. Rebeušek, 2016. Prispevek k poznavanju razširjenosti hromega volnoritca Eriogaster catax (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera: Lasiocampidae) v Sloveniji. Natura Sloveniae, Ljubljana 18(2): 5–21.

2015

Borko, Š. & A. Zamolo, 2015. Pozor! Plavček na mrestišču. Končno poročilo. Herpetološko društvo - Societas herpetologica slovenica, Ljubljana.
Crnobrnja-Isailović, J., A. Adrović, M. Ćaleta, N. Ćosić, D. Jelić, D. Kotrošan, D. Lisičić, S. Marinković, K. Poboljšaj, P. Presetnik & G. Sekulić, 2015. Fauna of the Riparian Ecosystems: Amphibians, Reptiles, Birds, and Mammals. In: Milačič, R., J. Ščančar & M. Paunovič (Eds.), The Sava River, The Handbook of Environmental Chemistry 31: 401–435.
Gojznikar, J. & P. Presetnik, 2015. Uhati netopirji v Sloveniji. Določevalni ključ. Trdoživ, Ljubljana 4(2): 30–33.
Govedič, M., 2015. Poročilo skupine za vode. V: Sivec, N. (ur.), Raziskovalni tabor študentov biologije Stari trg ob Kolpi 2008, str. 18–22, Društvo študentov biologije, Ljubljana.
Hamidović, D., M. Kipson, N. Fressel, P. Presetnik, C. Corben, S. Puechmaille, A. Glover, K. Barlow, H. Schofield & D. Rnjak, 2015. Pregled stanja istraženost faune šišmiša širega područja Nacionalnog parka Krka [presentacija]. In: Program in knjiga sažetaka, Znanstveno-stručni iskup: Vizija i izazovi upravljanja zaštićenim područjima prirode u Republici Hrvatskoj, Aktivna zaštita i održivo upravljanje u Nacionalnom parku Krka (Šibenik, 28. rujna – 3. listopada 2015), 40–41 pp., Zagreb.
Jelić, M., F. Grandjean, M. Govedič., G. I. Klobučar, D. Guyonnet & I. Maguire, 2015. Genetic structure of the white-clawed crayfish (Austropotamobius pallipes complex) revealed possible historical connections between three karstic rivers. 12. Hrvatski biološki kongres. [poster]
Kogovšek, N., 2015. DPOMS na Evropskem tednu mobilnosti. Društvene novice. Trdoživ, Ljubljana 4(2): 44.
Kogovšek, N., 2015. Izboljšanje habitata deteljinega modrina. Društvene novice. Trdoživ, Ljubljana 4(1): 47.
Kogovšek, N., 2015. Na obisku pri okrašenem pisančku. Društvene novice. Trdoživ, Ljubljana 4(1): 44.
Koren, T., K. Vukotić & M. Črne, 2015. Diversity of the moth fauna (Lepidoptera: Heterocera) of a wetland forest: A case study from Motovun forest, Istria, Croatia. Periodicum biologorum. 117(3): 399–414.
Koren, T., K. Vukotić & R. Verovnik, 2015. Butterflies (Lepidoptera: Papilionoidea & Hesperioidea) of the Croatian islands: new surveys of Vir, Murter, Čiovo and Šolta. Entomologist's Gazette 66: 187–197.
Pekolj, A., B. Rexhepi, T. Urek, U. Dajčman, K. Drašler, A. Žagar & M. Govedič, 2015. First record of the European pond turtle Emys orbicularis (Linnaeus, 1758) near Kočevje, SE Slovenia. Natura Sloveniae, Ljubljana 17(1): 47–48.
Presetnik, P., 2015. Contribution to spring Chiroptera fauna of lake Great Prespa and its vicinity in the Republic of Macedonia. Buletini i Shkencave Natyrore, Tirana 20: 45–54.
Presetnik, P., 2015. Kratko o razširjenosti in ogroženosti navadnega netopirja. Glej, netopir! Ljubljana 12(1): 9–11.
Presetnik, P., 2015. Nekaj zanimivih opažanj Nathusijevega netopirja (Pipistrellus nathusii) v Makedoniji. Glej, netopir! Ljubljana 12(1): 39–40.
Presetnik, P., 2015. Poročilo o delu skupine za netopirje. V: Kljun, I. (ur.), Raziskovalni tabor študentov biologije Slovenske gorice – Sveti Jurij ob Ščavnici 2011, str. 59–61, Društvo študentov biologije, Ljubljana.
Presetnik, P., 2015. Poročilo o obročkanju in najdbah obročkanih netopirjev v Sloveniji v letu 2014 [Report of bat banding activities and bat bands recoveries in Slovenia in year 2014]. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.
Presetnik, P., 2015. Poročilo skupine za netopirje. V: Sivec, N. (ur.), Raziskovalni tabor študentov biologije Stari trg ob Kolpi 2008, str. 78–82, Društvo študentov biologije, Ljubljana.
Presetnik, P., B. Karapandža & J. Mulaomerović, 2015. Kraj Sutjeske, hladne vode – treći nalaz malog noćnog šišmiša (Nyctalus leisleri) u Bosni i Hercegovini i prateća zapažanja. Naš krš, XXXV 48, Bilten radne grupe za zaštitu šišmiša, Supplementum 1: 3–4.
Presetnik, P. & O. Gebhardt, 2015. Fledermausnacht in Klöch. In: Bildungs bericht (Jänner–Juni 2015), p. 7, Naturpark akademie Steiermark, Stein an der Enns.
Presetnik, P. & T. Knapič, 2015. First confirmations of the greater noctule bat Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780) presence in Slovenia after more than 85 years. Natura Sloveniae, Ljubljana 17(1): 41–46.
Presetnik, P. & T. Knapič, 2015. Pomladansko čmrljanje ob Ljubljanici v Ljubljani. Dogodki iz življenja čmrljev in čebel samotark, Brdo pri Lukovici 6: 11–13.
Stanković, D., M. Lužnik & K. Poboljšaj, 2015. Conservation and declines of amphibians in Slovenia. Amphibian Biology 11(4): 32–44.
Švara, V., B. Zakšek & R. Verovnik, 2015. Contribution to the knowledge of the Butterfly fauna of Montenegro (Lepidoptera: Rhopalocera). Acta entomologica slovenica, Ljubljana 23(1): 37–48.
Verovnik, R. & S. Polak, 2015. Pelargonijev bakrenček, nepovabljeni gost iz južne Afrike. Trdoživ, Ljubljana 4(1): 7–8.
Zakšek, B., 2015. Ali ste ga videli? Sporočite nam! Trdoživ, Ljubljana 4(1): 31.
Zakšek, B., 2015. Na obisku pri črnem rjavčku. Društvene novice. Trdoživ, Ljubljana 4(2): 42.
Zakšek, B., 2015. Nočni lov na kraškem robu. Društvene novice. Trdoživ, Ljubljana 4(1): 41.
Zakšek, B., 2015. Nove članice Plana B za Slovenijo. Društvene novice. Trdoživ, Ljubljana 4(1): 43.
Zakšek, B., 2015. Poročilo o delu skupine za metulje. V: Kljun, I. (ur.), Raziskovalni tabor študentov biologije Slovenske gorice – Sveti Jurij ob Ščavnici 2011, str. 85–92, Društvo študentov biologije, Ljubljana.
Zamolo, A., 2015. Navadni netopir Myotis myotis (Borkhausen, 1797). Glej, netopir! Ljubljana 12(1): 5–9.
Žagar, A., M. A. Carretero, N. Osojnik, N. Sillero & A. Vrezec, 2015. A place in the sun: interspecific interference affects thermoregulation in coexisting lizards. Behavioral Ecology and Sociobiology 69(7).

2014

Bedjanič, M., I. Petrovič, P. Presetnik, D. Šere, M. Škornik, A. Vrezec & P. Vrh Vrezec, 2014. Pomladna opazovanja v naravi. Svet ptic, Ljubljana 20(1): 36–37.
Bedjanič, M., K. Conniff, N. van der Poorten & A. Šalamun, 2014. Dragonfly fauna of Sri Lanka: distribution and biology, with threat status of its endemics. Pensoft, Sofia. 321 pp.
Borko, Š. & A. Zamolo, 2014. Pozor! Plavček na mrestišču. Končno poročilo. Herpetološko društvo - Societas herpetologica slovenica, Ljubljana.
Borko, Š., A. Zamolo, D. Vinko & D. Stanković, 2014. Pozor! Plavček na mrestišču. Drugič. Trdoživ, Ljubljana 3(1): 7.
Glogovčan, P., B. Zakšek & R. Verovnik, 2014. Ohranimo deteljinega modrina na savskih prosih pri Ljubljani. Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije, Ljubljana. [zgibanka]
Gürün, J. Juste, S.J. Puechmaille, P. Hulva, C. Ibañez, P. Presetnik, S. Gazaryan, P. Georgiakakis, M. J.R. Pereira, J. Palmeririm, D. Hamidović, B, Allegrini, Z. Nagy, M. Uhrin, M. Abu-Said, H. Nicololou, D. Scaraveli, R. Bilgin, 2014. An Investigation of the phylogeography and the evolutionary history of Miniopterus schreibersii (Mammalia: Chiroptera) using nuclear microsatellites [poster]. Book of abstracts XIIIth European bat research symposium, 1 – 5 September 2014, Šibenik, Croatia, pp. 73.
Hasanspahić, M. & P. Presetnik, 2014. Opažanja trobojnog šišmiša (Myotis emarginatus) u Dugom selu kod Olova (centralna Bosna i Hercegovina) u toku 2014 godine. Naš krš, XXXIV (47), Bilten radne grupe za zaštitu šišmiša, Supplementum 1: 29–34.
Iković, V., M. Đurović & P. Presetnik, 2014. First data on bat traffic casualties in Montenegro. Vespertilio 17: 89–94.
Karapandža, B., J. Mulaomerović, M. Paunović, J. Pašić., P. Presetnik, M. Zagmajster, 2014. The overview of bat fauna (Chiroptera) of Bosnia and Herzegovina with first record of Pipistrellus nathusii [poster]. Book of abstracts XIIIth European bat research symposium, 1 – 5 September 2014, Šibenik, Croatia, pp. 91.
Kogovšek, N., 2014. Poročilo o delu skupine za metulje. V: Presetnik, P. (ur.), Raziskovalni tabor študentov biologije Pivka – Dolnja Košana 2012, str. 53–57, Društvo študentov biologije, Ljubljana.
Košutnik, J & P. Presetnik, 2014. Začetek podrobnejših klimatskih in geomorfoloških raziskav mrazišča v Soteski - znamenitega in edinega rastišča severne linejke (Linnaea borealis) pri nas. 3. Zborovanje slovenskih geomorfologov, Livške Ravne, 30.5.–1.6.2014.
Micevski, N., P. Presetnik, B. Micevski & M. Ceľuch, 2014. Contribution to the knowledge of the Macedonian bat fauna. Vespertilio 17: 103–114.
Mulaomerović, J., J. Pašić, P. Presetnik, 2014. Protection of bats in the Neretva river catchment area [poster]. Book of abstracts XIIIth European bat research symposium, 1 – 5 September 2014, Šibenik, Croatia, pp. 126.
Nowicki, P., V. Vrabec, B. Binzenhöfer, J. Feil, B. Zakšek, T. Hovestadt & J. Settele, 2014. Butterfly dispersal in inhospitable matrix: rare, risky, but long-distance. Landscape Ecology 29: 401–412.
Pašić, J. & P. Presetnik, 2014. Drugi nalaz vodenog šišmiša (Myotis daubentonii (Kuhl, 1817)) i drugi i dalji nalazi kulijevega šišmiša (Pipistrellus kuhlii, (Kuhl, 1817)) u Bosni i Hercegovini. Naš krš, XXXIV (47), Bilten radne grupe za zaštitu šišmiša, Supplementum 1: 11–15.
Podgorelec, M., A. Petrinjak, J. Mlakar, R. Kaučič, S. Zidar, P. Presetnik, M. Zagmajster, T. Knapič, L. Likozar, 2014. Voluntary helpline provides important data on bats in Slovenia [poster]. Book of abstracts XIIIth European bat research symposium, 1 – 5 September 2014, Šibenik, Croatia, pp. 133.
Presetnik, P., 2014. Foto zgodba: Ekskurzija Bilpa 25.7. – 27.7.1941. Glas podzemlja, Društvo za raziskovanje jam Ljubljana: 59–60.
Presetnik, P., 2014. Hey, that’s my photo – ali blamaža Slovenije z znamkami o netopirjih. Glej, netopir! Ljubljana 11(1): 18−21.
Presetnik, P., 2014. Kako sem preko jame Bilpe naletel na predvojnega člana Društva za raziskavanja podzemskih jam. Glas podzemlja, Društvo za raziskovanje jam Ljubljana: 56–58.
Presetnik, P., 2014. Nekaj o kazalnikih uspeha društva (Katastrski material in članstvo v zadnjih letih in desetletjih). Glas podzemlja, Društvo za raziskovanje jam Ljubljana: 40–48.
Presetnik, P., 2014. Poročilo o delu skupine za netopirje in občasno ostale sesalce. V: Sivec, N. (ur.), Raziskovalni tabor študentov biologije Mokronog 2009, str. 54–57, Društvo študentov biologije, Ljubljana.
Presetnik, P., 2014. Poročilo o delu skupine za netopirje. V: Presetnik, P. (ur.), Raziskovalni tabor študentov biologije Pivka – Dolnja Košana 2012, str. 87–91, Društvo študentov biologije, Ljubljana.
Presetnik, P., 2014. Poročilo o obročkanju in najdbah obročkanih netopirjev v Sloveniji v letu 2013 [Report of bat banding activities and bat bands recoveries in Slovenia in year 2013]. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.
Presetnik, P., 2014. Strauss, maček Tom in Netopir. Glej, netopir! Ljubljana 11(1): 30−31.
Presetnik, P., J. Matthews, B. Karapandža, 2014. Bat Casulties In Traffic – an EUROBATS region perspective [poster]. Book of abstracts XIIIth European bat research symposium, 1 – 5 September 2014, Šibenik, Croatia, pp. 135.
Presetnik, P., J. Mulaomerovic & J. Pašić, 2014. Rezultati pregleda potencijalnih zimskih skloništa šišmiša u Bosni i Hercegovini u zimu 2013/14. Naš krš, XXXIV (47), Bilten radne grupe za zaštitu šišmiša, Supplementum 1: 16–24.
Presetnik, P. & M. Bausovac, 2014. Dva tisoč let star odtis kuščarice. V: Bausovac, M. (ur.), Vivas Felix Celeia, Arheološko najdišče osrednja knjižnjica Celje, str. 141–142, Pokrajinski muzej Celje.
Presetnik, P., M. Paunović, B. Karapandža, M. Đurović, Č. Ivanović, M. Ždralević, P. Benda & I. Budinski, 2014. Distribution of bats (Chiroptera) in Montenegro. Vespertilio 17: 129–156.
Presetnik, P. & M. Podgorelec, 2014. Monitoring netopirjev v Sloveniji. Trdoživ, Ljubljana 3(2): 6–7.
Presetnik, P. & M. Podgorelec, 2014. Observations of the serotine bat Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) in underground hibernacula of Slovenia. Natura Sloveniae, Ljubljana 16(1): 59–63.
Presetnik, P. & M. Podgorelec, 2014. Poročilo o terenskem pregledu območja HE Brežice in ocena razpoložljivih drevesnih zatočišč netopirjev ter omilitveni ukrepi za nadomestitev izgube možnih drevesnih zatočišč netopirjev. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 15 str. [Naročnik: LIMNOS, podjetje za aplikativno ekologijo]
Presetnik, P. & M. Podgorelec, 2014. Vejicata netopirja (Myotis emarginatus) najdena v Ljubljani. Glej, netopir! Ljubljana 11(1): 29.
Presetnik, P. & T. Knapič, 2014. Rhinolophus hipposideros number dinamic and microclimate in the cave maternity roost in alpine biogeographical region in Slovenia [poster]. Book of abstracts XIIIth European bat research symposium, 1 – 5 September 2014, Šibenik, Croatia, pp. 134.
Presetnik, P. & T. Knapič, 2014. Zimska najdba samice modrega bleščalca Calopteryx virgo v jami Pekel. Erjavecia, Ljubljana 29: 39–40.
Presetnik, P. (ur.), 2014. Raziskovalni tabor študentov biologije Pivka – Dolnja Košana 2012. Društvo študentov biologije. Ljubljana. 104 str.
Van der Meij T., A. J. Van Strien, K. A. Haysom, J. Dekker, J. Russ, K. Biala, Z. Bihari, E. Jansen, S. Langton, A. Kurali, H. Limpens, A. Meschede, G. Petersons, P. Presetnik, J. Prüger, G. Reiter, L. Rodrigues, W. Schorcht, M. Uhrin & V. Vintulis, 2014. Return of the bats? A prototype indicator of trends in European bat populations in underground hibernacula. Mammalian Biology 80: 170–177.
Vukotić, K., 2014. Morfološka variabilnost dveh ozko sorodnih vrst senožetnikov Colias hyale in C. alfacariensis (Lepidoptera: Pieridae). Diplomsko delo. Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, Univerza v Kopru, Koper. 33 str.
Zakšek, B., 2014. 15. rojstni dan DPOMS. Društvene novice. Trdoživ, Ljubljana 3(2): 51.
Zakšek, B., 2014. Znanilci pomladi. Društvene novice. Trdoživ, Ljubljana 3(1): 34.
Zakšek, B., N. Kogovšek, K. Malačič, F. Rebeušek, M. Govedič & R. Verovnik, 2014. Biodiversity of butterfly fauna in Nature park Goričko [Vrstna pestrost dnevnih metuljev Krajinskega parka Goričko]. In: Klokočovnik, V. & J. Podlesnik (Eds.), Abstract Book of the Fourth Slovenian Entomological Symposium with International Attendance (Maribor, 9th and 10th May 2014), p. 41, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, University of Maribor, Maribor.
Zakšek, B., N. Kogovšek, K. Malačič, F. Rebeušek, M. Govedič & R. Verovnik, 2014. Contribution to the knowledge of oviposition preferences of Eriogaster catax in Slovenia [Prispevek k poznavanju ovipozicijskih preferenc hromega volnoritca (Eriogaster catax)]. In: Klokočovnik, V. & J. Podlesnik (Eds.), Abstract Book of the Fourth Slovenian Entomological Symposium with International Attendance (Maribor, 9th and 10th May 2014), p. 42, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, University of Maribor, Maribor.
Zakšek, B., R. Verovnik & P. Glogovčan, 2014. Deteljin modrin na savskih prodih. Trdoživ, Ljubljana 3(1): 6.

2013

Cipot, M., A. Lešnik & K. Poboljšaj, 2013. Dvoživke Bele krajine. V: Štangelj, M. & M. Ivanovič (ur.), Narava Bele krajine, str. 165–173, Belokranjski muzej, Metlika.
Glogovčan, P., B. Zakšek & R. Verovnik, 2013. Deteljin modrin: prezrti biser savskih prodov. Glasilo Mestne občine Ljubljana, Ljubljana 18(7): 20.
Govedič, M., 2013. Potočni raki v naših večjih rekah. Ribič, Ljubljana 72(7/8): 203–206.
Govedič, M., P. Valič & S. Podgornik, 2013. Ribe in piškurji. V: Pavšič, J. (ur.), Vipavska dolina, str. 187–195, Društvo Slovenska matica, Ljubljana.
Kirbiš, N., A. Žagar, M. Govedič & A. Vrezec, 2013. The effect of floods on habitat selection of the sand lizard (Lacerta agilis) in riverside flood zones. In: Žagar A. (Ed.), 8th International Symposium on the Lacertids of the Mediterranean Basin, Koper, 3-6 June 2013. [poster]
Kirbiš, N., A. Žagar, M. Govedič & A. Vrezec, 2013. The effect of floods on habitat selection of the sand lizard (Lacerta agilis) in riverside flood zones. In: Žagar, A. (Ed.), 8th International Symposium on the Lacertids of the Mediterranean Basin (Koper, 3-6 June 2013), pp. 40–41.
Nowicki, P., V. Vrabec, B. Binzenhöfer, J. Feil & B. Zakšek, 2013. Maculinea (Phengaris) dispersal in inhospitable matrix: rare, risky, but long-distance. In: Programme and Abstracts, XVIII European congress of Lepidopterology (29 July – 4 August 2013, Blagoevgrad, Bulgaria), pp. 60–61, Pensoft, Sofia.
Osojnik, N., A. Žagar, M. A. Carretero, E. Garcia-Munoz & A. Vrezec, 2013. Ecophysiological dissimilarities of two sympatric lizards. Herpetologica 69(4): 445–454.
Pašić, J., J. Mulaomerović & P. Presetnik, 2013. Rezultati pregleda potencijalnih zimskih skloništa šišmiša u Bosni i Hercegovini u zimu 2012/13. Naš krš, XXXIII, 46. Bilten radne grupe za zaštitu šišmiša, Supplementum 1: 23–34.
Pašić, J. & P. Presetnik, 2013. Vodeni šišmiš (Myotis daubentonii (Kuhl, 1817)) nova vrsta na spisku šišmiša (Chiroptera) Bosne i Hercegovine.- Naš krš, XXXIII, 46. Bilten radne grupe za zaštitu šišmiša, Supplementum 1: 8–13.
Poboljšaj, K., 2013. Dvoživke in ceste: dvoživke potrebujejo našo zaščito in pomoč. Trdoživ, Ljubljana 2(1): 32–33.
Poboljšaj, K., A. Lešnik & M. Cipot, 2013. Dvoživke. V: Pavšič, J. (ur.), Vipavska dolina, str. 196–202, Društvo Slovenska matica, Ljubljana.
Poboljšaj, K., M. Cipot & A. Lešnik, 2013. Distribution and conservation status of the Smooth Newt (Lissotriton vulgaris) in Slovenia. Mertensiella 19: 43–49.
Presetnik, P., 2013. Drobtinice o netopirjih Bele krajine. V: Štangelj, M. & M. Ivanovič (ur.), Narava Bele krajine, str. 199–203, Belokranjski muzej, Metlika.
Presetnik, P., 2013. Kaj so o dvobarvnem netopirju (Vespertilio murinus) razkrili jesenski popisi 2013? Glej, netopir! Ljubljana 10(1): 40−41.
Presetnik, P., 2013. "Pokorno javljam, da v vojašnici ni več netopirjev!". Glej, netopir! Ljubljana 10(1): 46−47.
Presetnik, P., 2013. Poročilo o delu skupine za netopirje. V: Presetnik, P. (ur.), Raziskovalni tabor študentov biologije Cerknica 2006, str. 60–63, Društvo študentov biologije, Ljubljana.
Presetnik, P., 2013. Poročilo o obročkanju in najdbah obročkanih netopirjev v Sloveniji v letu 2012 [Report of bat banding activities and bat bands recoveries in Slovenia in year 2012]. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.
Presetnik, P., M. Podgorelec & A. Petrinjak, 2013. Is the parti-coloured bat Vespertilio murinus Linnaeus, 1758 a common bat species in Slovenia? Natura Sloveniae, Ljubljana 15(2): 39–50.
Presetnik, P., P. Hostnik & J. Maurer Wernig, 2013. Ugrizni me nežno – netopirji in lyssavirusi ter stanje v Sloveniji. Trdoživ, Ljubljana 2(2): 4–5.
Presetnik, P. & S. Aulagnier, 2013. The diet of Schreiber’s bent-winged bat, Miniopterus schreibersii (Chiroptera: Miniopteridae), in northeastern Slovenia (Central Europe). Mammalia. Volume 0, Issue 0, Pages 1–9, ISSN (Online) 1864-1547, ISSN (Print) 0025–1461. [doi: 10.1515/mammalia-2012-0033, February 013]
Presetnik, P. & T. Trilar, 2013. Twenty-two year-old Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800): the longest known lifespan of a bat in Slovenia. Natura Sloveniae, Ljubljana 15(1): 45–46.
Presetnik, P. (ur.), 2013. Raziskovalni tabor študentov biologije Cerknica 2006. Društvo študentov biologije, Ljubljana. 72 str.
Stanković, D. & K. Poboljšaj, 2013. New data on the distribution of the Italian agile frog Rana latastei Boulenger, 1879 in Slovenian Istra. Natura Sloveniae, Ljubljana 15(2): 51–55.
Šalamun, A., 2013. O kačjih pastirjih Bele krajine. V: Štangelj, M. & M. Ivanovič (ur.), Narava Bele krajine, str. 131–135,. Belokranjski muzej, Metlika.
Vamberger, M., K. Poboljšaj, M. Govedič, N. Debeljak Šabec & A. Žagar, 2013. Conservation activities for European pond turtles (Emys orbicularis) in Slovenia. Herpetology Notes 6: 123–126.
Vamberger, M., M. Govedič & G. Lipovšek, 2013. Prispevek k recentni razširjenosti, ekologiji in varstvu močvirske sklednice Emys orbicularis (Linnaeus, 1758) v Beli krajini (JV Slovenija). Natura Sloveniae, Ljubljana 15(2): 23–38.
Vinko, D. & A. Šalamun, 2013. Kačji pastirji. V: Pavšič, J. (ur.), Vipavska dolina, str. 125–135, Društvo Slovenska matica, Ljubljana.
Vrezec, A. & M. Govedič, 2013. Potočni raki. V: Pavšič, J. (ur.), Vipavska dolina, str. 116–119, Društvo Slovenska matica, Ljubljana.
Vrezec, A., M. Jaklič & M. Govedič, 2013. Distribution patterns of indigenous and non-indigenous crayfsih in Slovenia. In: Book of abstracts: Regional European Crayfish meeting, Rovinj, p. 31.
Zakšek, B., 2013. Določevalni ključ: Mravljiščarji Slovenije. Trdoživ, Ljubljana 2(2): 24–26.
Zakšek, B., 2013. Jesenski teren za nočne metulje. Društvene novice. Trdoživ, Ljubljana 2(2): 37.
Zakšek, B., 2013. Metulji Notranjske in Primorske. Trdoživ, Ljubljana 2(2): 23.
Zakšek, B. & R. Verovnik, 2013. Ali ste ga videli? Sporočite nam! Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije, Ljubljana. [zgibanka]
Zakšek, B. & R. Verovnik, 2013. Deteljin modrin prezrt biser savskih prodov. Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije, Ljubljana. [zgibanka]
Zakšek, B. & R. Verovnik, 2013. Deteljin modrin – prezrt biser savskih prodov. Trdoživ, Ljubljana 2(1): 15.
Zamolo, A., S. Zidar, T. Mihelič & J. Kotnik, 2013. First record of a flavistic lesser horseshoe bat Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) in Slovenia. Natura Sloveniae, Ljubljana 15(1): 43–44.

2012

CKFF, 2012. Dnevni metulji Slovenije. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. [plakat]
Govedič, M., 2012. Tujerodne vrste rib (Pisces) v celinskih vodah v Sloveniji. V: Jogan, N., M. Bačič & S. Strgulc Krajšek (ur.), Neobiota Slovenije (končno poročilo), str. 233–242, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana.
Hudoklin, A. & P. Presetnik, 2012. Varstvo ogroženih jamskih zatočišč netopirjev na Dolenjskem. Dolenjski kras, Novo mesto 6: 147–156.
Jelić, D., I. Sučić, P. Žutinić, M. Jelić, M. Govedič, I. Šimunović, L. Novosel, S. Dudimir & I. Rajković, 2012. Prilog poznavanju rijetkih i ugroženih vrsta slatkovodnih riba Hrvatske. In: Jelaska, S. D., G. I. V. Klobučar, L. Š. J. Jelaska, D. L. Levanić & Ž. Lukša (Eds.), Zbornik Sažetaka, 11. Hrvatski biološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem (Šibenik, 16.–21.9.2012), pp. 198–199, Hrvatsko biološko društvo 1885, Zagreb.
Klenovšek, D., M. Govedič & M. Vaupotič, 2012. Record of the China mussel Sinanodonta woodiana (Lea, 1834) (Bivalvia: Unionidae) in Slovenia. Natura Sloveniae, Ljubljana 14(1): 35–37.
Kogovšek, N., 2012. Habitatne preference dveh ozko sorodnih vrst frfotavčkov, navadnega (Leptidea sinapis) in realovega frfotavčke (L. reali) (Lepidoptera: Pieridae), na Goričkem. Diplomsko delo. Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana. X, 41. str., pril.
Kogovšek, N., 2012. Nočni teren v Goriških brdih. Društvene novice. Trdoživ, Ljubljana 1(2): 39.
Kogovšek, N. & B. Zakšek, 2012. Društvo za proučevanje in ohranjanje metulje v Slovenije (DPOMS). Osrednja tema. Trdoživ, Ljubljana 1(1): 14.
Koren, T., D. Trkov, K. Vukotić & M. Črne, 2012. New records of the rare dragonfly, Black Pennant – Selysiothemis nigra (Vander Linden, 1825) (Insecta: Odonata) in Bosnia and Herzegovina. Natura Sloveniae, Ljubljana 14(2): 65–69.
Kotarac, M., V. Grobelnik & A. Šalamun 2012. Razvoj in vzdrževanje informacijskega sistema za potrebe varstva narave. Modul Vrste. Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 30 str. [Naročnik: Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Ljubljana].
Osojnik, N., 2012. Primerjava območja optimalnih telesnih temperatur pri pozidni (Podarcis muralis) in velebitski kuščarici (Iberolacerta horvathi). Diplomsko delo. Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana. IX, 39 str.
Pašić, J., I. Napotnik, J. Friščić, P. Presetnik & M. Đurovič, 2012. Pečinska fauna okoline Banjaluke. Naš krš 27/28 (44-45): 44–51.
Poboljšaj, K., M. Vamberger & A. Žagar, 2012. Atlasa dvoživk in plazilcev Slovenije. Trdoživ, Ljubljana 1(2): 8–9.
Presetnik, P., 2012. 42 let gnezdenja bele štorklje Ciconia ciconia na gnezdu v Spodnji Polskavi in analiza fenoloških podatkov. Acrocephalus, Ljubljana 32(150/151): 207−210.
Presetnik, P., 2012. Opis prvih najdb nimfnega netopirja (Myotis alcathoe) v Sloveniji. Natura Sloveniae, Ljubljana 14(1): 5–13.
Presetnik, P., 2012. Poročilo o delu skupine za netopirje. V: Presetnik, P. (ur.), Ekosistemi Jadrana: Makedonija 2010, str. 28–34, Društvo študentov biologije, Ljubljana.
Presetnik, P., 2012. Poročilo o delu skupine za netopirje. V: Sivec, N. & T. Šantl Temkiv (ur.), Raziskovalni tabor študentov biologije Vransko 2007, str. 41–44, Društvo študentov biologije, Ljubljana.
Presetnik, P., 2012. Poročilo o obročkanju in najdbah obročkanih netopirjev v Sloveniji v letu 2011 [Report of bat banding activities and bat bands recoveries in Slovenia in year 2011]. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.
Presetnik, P., 2012. Poročilo skupine za netopirje. V: Presetnik, P. (ur.), Ekosistemi Jadrana: Črna gora 2009, str. 19–23, Društvo študentov biologije, Ljubljana.
Presetnik, P., 2012. Tatzelwurmi & Co. na Kaninu. Trdoživ, Ljubljana 1(1): 29.
Presetnik, P. & B. Kumar, 2012. First record of a cave maternity roost of Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) in Slovenia. Natura Sloveniae, Ljubljana 14(1): 31–34.
Presetnik, P. (ur.), 2012. Ekosistemi Jadrana: Črna gora 2009. Društvo študentov biologije, Ljubljana. 65 str.
Presetnik, P. (ur.), 2012. Ekosistemi Jadrana: Makedonija 2010. Društvo študentov biologije, Ljubljana. 80 str.
Sáfián, S., R. Verovnik, I. Bathó, G. Csontos, B. Horváth, N. Kogovšek, R. Rebeušek, Z. Scherer, M. Strausz, I. Szentirmai & B. Zakšek / Ábrahám, L. (Ed.), 2012. Nappali lepke atlasz /Atlas dnevnih metuljev / Butterfly atlas Őrség - Goričko. Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság, Őriszentpéter. 248 pp.
Šalamun, A., 2012. Novi podatki o kačjih pastirjih Slovenije. Trdoživ, Ljubljana 1(2): 26.
Šemrl, M., P. Presetnik & T. Gregorc, 2012. First proper "after construction" monitoring in Slovenia immediately reveals bats (Chiroptera) as highway traffic casualties. In: Abstracts, IENE 2012 International Conference (October 21–24, 2012, Berlin-Potsdam, Germany), pp. 217, Swedish Biodiversity Centre, Berlin, Germany.
Trčak, B. & M. Podgorelec, 2012. Goričko-Porabje-Őrség-Mura: Življenjska okolja, vodnik obiskovalcem po označenih pešpoteh v varovanih območjih narave / Habitats, guide for visitors on marked footpaths/trails in nature protected areas. Javni zavod Krajinski park Gorčko, Grad. 51 str.
Zakšek, B., 2012. Poročilo skupine za dnevne metulje. V: Vinko, D. & J. Uhan (ur.), Ekosistemi Jadrana: Pag 2007, str. 45–48, Društvo študentov biologije, Ljubljana.
Zakšek, B., 2012. Poročilo skupine za metulje. V: Presetnik, P. (ur.), Ekosistemi Jadrana: Črna gora 2009, str. 45–49, Društvo študentov biologije, Ljubljana.
Zakšek, B., 2012. Tomi Trilar. Intervju. Trdoživ, Ljubljana 1(1): 21–24.
Zakšek, B., N. Kogovšek, F. Rebeušek & M. Govedič, 2012. Brown hairstreak (Thecla betuale): rare or just rarely seen butterfly? [Lepi brezar (Thecla betulae): redek ali redko opažen metulj?]. In: Klokočovnik, V. (Ed.), Abstract Book of the Third Slovenian Entomological Symposium with International Attendance (Maribor, 27th and 28th January 2012), p. 60, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, University of Maribor, Maribor.
Zakšek, B., N. Kogovšek, F. Rebeušek & M. Govedič, 2012. Brown hairstreak (Thecla betuale): rare or just rarely seen butterfly? Third Slovenian Entomological Symposium with International Attendance (Maribor, 27th and 28th January 2012). [poster]
Zakšek, B., N. Kogovšek, F. Rebeušek, M. Govedič, R. Verovnik & V. Zakšek, 2012. Habitat loss of humid grasslands Large Blues (Phengaris spp.) in Goričko, NE Slovenia. 3rd International Symposium on Future of Butterflies in Europe III (Wageningen, Netherlands, 29–31 March 2012). [poster]
Zakšek, B., N. Kogovšek, F. Rebeušek, M. Govedič, R. Verovnik & V. Zakšek, 2012. Habitat loss of humid grasslands Large Blues (Phengaris spp.) in Goričko, NE Slovenia. In: Book of Abstracts, 3rd International Symposium on Future of Butterflies in Europe III (Wageningen, Netherlands, 29–31 March 2012), p. 115, Dutch Butterfly Conservation.
Zakšek, V., M. Govedič & R. Verovnik, 2012. Habitat selection of Large Blue (Phengaris arion) in northeastern Slovenia. In: 3rd International Symposium on Future of Butterflies in Europe III (Wageningen, Netherlands, 29–31 March 2012), p. 116.
Zamolo, A., 2012. Navadna česnovka (Pelobates fuscus) in plavček (Rana arvalis) v Krajinskem parku Rački ribniki – Požeg. Poročilo o individualni nalogi v sklopu predmeta Terensko delo iz botanike in zoologije. Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana. 14 str.
Zidar, S., A. Zamolo, T. Mihelič & J. Kotnik, 2012. First Slovenian record of nursery colony of Nattterer's bat Myotis nattereri (Kuhl, 1817) in a tree. Natura Sloveniae, Ljubljana 14(2): 77–79.
Žagar, A., N. Osojnik, M. A. Carretero & A. Vrezec, 2012. Quantifying the intersexual and interspecific morphometric variation in two resembling sympatric lacertids: Iberolacerta horvathi and Podarcis muralis. Acta herpetologica 7(1): 29–39.

2011

Koselj, K. & P. Presetnik, 2011. The Life of Bats from the Cave Ajdovska jama near Krško (Slovenia). Mitt. Komm. Quartärforsch. Österr. Akad. Wiss., Wien 20: 95–103.
Presetnik, P., 2011. Kaj nam o navadnem netopirju v Ljubljani lahko povedo stenice. Glej, netopir! Ljubljana 8(1): 16–20.
Presetnik, P., 2011. Ocena povprečnih napak napačnih leg jamskih vhodov in deleža napačnih določitev na podlagi podatkov s terena. Glas podzemlja, Društvo za raziskovanje jam Ljubljana: 55–59.
Presetnik, P., 2011. Poročilo o delu skupine za netopirje. V: Vinko, D. (ur.), Raziskovalni tabor študentov biologije Most na Soči 2010, str. 22–25, Društvo študentov biologije, Ljubljana.
Presetnik, P., 2011. Poročilo o obročkanju in najdbah obročkanih netopirjev v Sloveniji v letu 2010 [Report of bat banding activities and bat bands recoveries in Slovenia in year 2010]. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.
Presetnik, P., 2011. Zaključno poročilo predsednika društva med leti 2007 in 2011. Društvo za raziskovanje jam Ljubljana: 4–5.
Presetnik, P. & M. Podgorelec, 2011. Whether the population is rising or stable, species can have unfavourable conservation status – examples from Slovenia. In: XIIth European Bat Research Symposium: Programme, abstracts, list of participans, 22.-26. Aug. 2011, Vilnius, Lithuania, p. 83, Gamtos tyrimų centras, Vilnius.
Presetnik, P., M. Podgorelec & J. Maurer Wernig, 2011. Netopir, imaš res steklino? Veterinarska uprava Republike Slovenije, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Republika Slovenija. [zgibanka]
Verovnik, R., M. Govedič & A. Šalamun, 2011. Is the Natura 2000 network sufficient for conservation of butterfly diversity? A case study in Slovenia. Journal of Insect Conservation 15: 345–350.
Zakšek, B., 2011. Populacijska struktura in varstvo strašničinega (Phengaris teleius) in temnega mravljiščarja (P. nausithous) (Lepidptera: Lycaenidae) v Osrednjih Slovenskih goricah. Diplomsko delo. Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana. IX, 42 str., pril.
Zakšek, B., V. Zakšek, F. Rebeušek, M. Govedič & R. Verovnik, 2011. Drastic loss of Large Blues' habitat (Phengaris teleius and P. nausithous) in Northeast Slovenia. In: XVIIth European Congress of Lepidopterology, Luxembourg 9.–13. May 2011, p. 78.
Zakšek, B., V. Zakšek, F. Rebeušek, M. Govedič & R. Verovnik, 2011. Drastic loss of Large Blues' habitat (Phengaris teleius and P. nausithous) in Northeast Slovenia. In: XVIIth European Congress of Lepidopterology, Luxembourg, 9.–13. May 2011. [poster]
Zamolo, A., 2011. Delo skupine za netopirje na raziskovalnem taboru študentov biologije Sv. Jurij ob Ščavnici. Glej, netopir! Ljubljana 8(1): 39–40.
Žagar, A., M. Krofel, M. Govedič & K. Mebert, 2011. Distribution and Habitat Use of Dice Snakes (Natrix tessellata) in Slovenia. Mertensiella 18: 207–216.

2010

Bedjanič, M., D. Klenovšek, S. Polak, A. Šalamun & D. Vinko, 2010. Novi podatki in pregled pojavljanja sredozemskega kamenjaka Sympetrum meridionale v Sloveniji. Erjavecia, Ljubljana 25: 5–14.
Govedič, M., 2010. Ribe reke Drave med Mariborom in Hrvaško mejo 35 let po izgradnji hidroelektrarn [Fish of Drava river between Maribor and Croatian border 35 years after construction of hydro power plants]. V: Mednarodna konferenca o Dravi - Življenje v porečju reke Drave (Dravograd, 30.9 – 1.10.2012), str. 22-23, Zbornik izvlečkov prispevkov. Biološki inštitut Jovana Hadžija Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Občina Dravograd, RRA Koroška - Regionalna razvojna agencija za Koroško.
Hostnik, P., D. Rihtarič, P. Presetnik, M. Podgorelec, M. Stantič Pavlinič & I. Toplak, 2010. Ugotavljanje lisavirusov pri netopirjih v Sloveniji. Zdravniški vestnik, Ljubljana 79: 265–271.
Lesar, T. & M. Govedič, 2010. Check list of Slovenian Microlepidoptera. Natura Sloveniae, Ljubljana 12(1): 35–125.
Marnell, F. & P. Presetnik, 2010. Protection of overground roosts for bats (particularly roosts in buildings of cultural heritage importance). EUROBATS Publication Series No. 4 (English version). UNEP / EUROBATS Secretariat, Bonn, Germany. 57 pp.
Paunović, M., B. Karapandža, Č. Ivanović, M. Ždralević, M. Đurović & P. Presetnik, 2010. Materials for Atlas of bats of Montenegro. In: Horáček I. & P. Benda (Eds.), 15th IBRC – The conference Manual: Programme, abstract, list of participants, Volume of Abstract of the 15th International Bat research conference held in Prague, 23 - 27 August 2010, p. 243–244, Lesnická práce s.r.o..
Presetnik, P., 2010. Netopirji in lisavirusi ter stanje v Sloveniji. Ructus – Revija študentov Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani, Ljubljana 26: 22–23.
Presetnik, P., 2010. Netopirji v Ljubljani – kratko godrnjanje o raziskanosti znotraj kroga ljubljanskih obvoznic. Glej, netopir! Ljubljana 7(1): 21–26.
Presetnik, P., 2010. Poročilo o obročkanju in najdbah obročkanih netopirjev v Sloveniji v letu 2009 [Report of bat banding activities and bat bands recoveries in Slovenia in year 2009]. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.
Presetnik, P., A. Hudoklin & N. Zupančič, 2010. Varstveni ukrepi za ohranjanje kotišča netopirjev med obnovo cerkve svetega Duha v Črnomlju – Stavbe kulturne dediščine. Varstvo narave, Ljubljana 23: 5–23.
Presetnik, P. & A. Troha, 2010. Prezimujoči netopirji. V: Kržič, M. (ur.), Križna jama, str. 24–31, Društvo ljubiteljev Križne jame, Grahovo.
Presetnik, P. & K. Koselj, 2010. Predlog standardnih slovenskih imen družin netopirjev. Glej, netopir!, Ljubljana 7(1): 14–20.
Presetnik, P. & M. Podgorelec, 2010. Miniopterus schreibersii – what is this cave-roosts flagship species doing in church attics? 15th International Bat research conference (Prague, 23 - 27 August 2010). [poster]
Presetnik, P. & M. Podgorelec, 2010. Miniopterus schreibersii – what is this cave-roosts flagship species doing in church attics? In: Horáček I. & P. Benda (Eds.), 15th IBRC – The conference Manual: Programme, abstract, list of participants, Volume of Abstract of the 15th International Bat research conference held in Prague, 23 - 27 August 2010, p. 251–252, Lesnická práce s.r.o..
Pyšek, P., V. Jarošík, P. E. Hulme, I. Kühn, J. Wild, M. Arianoutsou, S. Bacher, F. Chiron, V. Didžiulis, F. Essl, P. Genovesi, F. Gherardi, M. Hejda, S. Kark, P. W. Lambdon, M. L. Desprez Loustau, W. Nentwig, J. Pergl, K. Poboljšaj, W. Rabitsch, A. Roques, D. B. Roy, S. Shirley, W. Solarz, M. Vilà & M. Winter, 2010. Disentangling the role of environmental and human pressures on biological invasions across Europe. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 107(27): 12157–12162. [doi: 10.1073/pnas.1002314107]
Šalamun, A., M. Kotarac, M. Podgorelec & M. Govedič, 2010. Research of Balkan goldenring (Cordulegaster heros) in Slovenia. In: Programme and abstracts, 1st European Congress on Odonatology (2-5 July 2010, Vairão-Vila do Conde, Portugal), p. 53, Research Center In Biodiversity and Genetic Resources (CIBIO) & Dutch Butterfly Conservation.
Zakšek, B., 2010. Poročilo o delu skupine za metulje. V: Kodele Krašna, I. (ur.), Biološko raziskovalni tabor "Budanje 2009", str. 32–36, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Ljubljana.
Zakšek, B., N. Kogovšek, B. Rakar, K. Zeme, M. Delač & V. Zakšek, 2010. Metulji na našem vrtu. Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije, Ljubljana. 32 str.

2009

de Groot, M., F. Rebeušek, V. Grobelnik, M. Govedič, A. Šalamun & R. Verovnik, 2009. Distribution modelling as an approach to the conservation of a threatened alpine endemic butterfly (Lepidoptera: Satyridae). Eur. J. Entomol. 106: 77–84.
Govedič, M., 2009. Ribe – luskaste prebivalke voda. V: Bedjanič, M. (ur.), Narava v občini Poljčane, str. 75–79, Občina Poljčane, Poljčane.
Govedič, M., M. Vamberger, M. Sopotnik, M. Cipot, A. Lešnik, A. Šalamun & K. Poboljšaj, 2009. Močvirska sklednica (Emys orbicularis), hribski urh (Bombina variegata) in veliki pupek (Triturus carnifex) na Ljubljanskem barju. [plakat]
Košutnik, J., P. Presetnik, M. Dular, H. Grecs, T. Krajnc, M. Perne & A. Privšek, 2009. Jame v Mestni občini Ljubljana. Končno poročilo projekta Jamski habitati v Mestni občini Ljubljana. Sofinancer Mestna občina Ljubljana. Društvo za raziskovanje jam Ljubljana, 110 str.
Krofel, M., V. Cafuta, G. Planinc, M. Sopotnik, A. Šalamun, S. Tome, M. Vamberger & A. Žagar, 2009. Razširjenost plazilcev v Sloveniji: pregled podatkov, zbranih do leta 2009. Natura Sloveniae, Ljubljana 11(2): 61–99.
Presetnik, P., 2009. Belorobi netopir – Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817). V: Presetnik, P., K. Koselj & M. Zagmajster (ur.), Atlas netopirjev (Chiroptera) Slovenije [Atlas of bats (Chiroptera) of Slovenia], str. 84–85, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.
Presetnik, P., 2009. Contribution to the knowledge of current migration of Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817) in North-West of Panonian Basin. In: 1st International Symposium on Bat Migration (16–18 January 2009, Berlin, Germany), p. 66, Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research, Berlin.
Presetnik, P., 2009. Contribution to the knowledge of current migration of Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817) in NW of Panonian Basin. 1st International Symposium on Bat Migration (16–18 January 2009, Berlin, Germany). [poster]
Presetnik, P., 2009. Dolgokrili netopir – Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817). V: Presetnik, P., K. Koselj & M. Zagmajster (ur.), Atlas netopirjev (Chiroptera) Slovenije [Atlas of bats (Chiroptera) of Slovenia], str. 110–113, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.
Presetnik, P., 2009. Drobni netopir – Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825). V: Presetnik, P., K. Koselj & M. Zagmajster (ur.), Atlas netopirjev (Chiroptera) Slovenije [Atlas of bats (Chiroptera) of Slovenia], str. 82–83, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.
Presetnik, P., 2009. Mali netopir – Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774). V: Presetnik, P., K. Koselj & M. Zagmajster (ur.), Atlas netopirjev (Chiroptera) Slovenije [Atlas of bats (Chiroptera) of Slovenia], str. 80–81, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.
Presetnik, P., 2009. Nathusijev netopir – Pipistrellus nathusii (Kuhl, 1817). V: Presetnik, P., K. Koselj & M. Zagmajster (ur.), Atlas netopirjev (Chiroptera) Slovenije [Atlas of bats (Chiroptera) of Slovenia], str. 86–87, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.
Presetnik, P., 2009. Netopirji – kosmatinci v zraku. V: Bedjanič, M. (ur.), Narava v občini Poljčane, str. 103–107, Občina Poljčane, Poljčane.
Presetnik, P., 2009. Netopirji. V: Gradišnik, S. (ur.), Zbornik občine Slovenska Bistrica III: Svet med Pohorjem in Bočem, str. 600–608. Zavod za kulturo Slovenska Bistrica, Slovenska Bistrica.
Presetnik, P., 2009. Poročilo o obročkanju in najdbah obročkanih netopirjev v Sloveniji v letu 2008 [Report of bat banding activities and bat bands recoveries in Slovenia in year 2008]. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.
Vamberger, M., K. Poboljšaj, M. Cipot, M. Govedič & A. Šalamun, 2009. Survey of the European pond turtle (Emys orbicularis) on Ljubljansko barje, Slovenia. In: 15th European Congress of Herpetology & SEH Ordinary General Meeting (28. September–02 October 2009, Kisadasi-Aydin/Turkey), pp. 46.
Vaupotič, M. & M. Govedič, 2009. Razširjenost navadnega (potočnega) škržka (Unio crassus Philippson, 1788) na Goričkem (SV Slovenija). Natura Sloveniae, Ljubljana 11(2): 27–38.
Zakšek, B., 2009. Poročilo o delu skupine za dnevne metulje. V: Kodele Krašna, I. (ur.), Biološko raziskovalni tabor "Budanje 2008", str. 26–33, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Ljubljana.
Zakšek, B. & B. Frajman, 2009. Cornus kousa Hance. Notulae ad floram Sloveniae 91. Hladnikia, Ljubljana 24: 45–46.
Zakšek, V., B. Zakšek, N. Kogovšek & B. Rakar, 2009. Pisani svet metuljev. DPOMS – Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije, Ljubljana. [zgibanka]

2008

de Groot, M. & M. Govedič, 2008. Checklist of the Hoverflies (Diptera: Syrphidae) of Slovenia. Acta entomologica slovenica, Ljubljana 16(1): 67–87.
Javornik Cregeen, S. J., N. Kogovšek, T. Sunčič, T. Šterk, L. Verdnik, B. Zakšek, S. Žagar & A. Žnidaršič, 2008. Regulacija tolerance rastlin na povečano slanost substrata. Collectanea studentium physiologiae plantarum 3(2/3): 50–53.
Koce, U., T. Basle, M. Premzl, R. Rozman & B. Zakšek, 2008. Razširjenost plotnega Emberiza cirlus in rumenega strnada E. citrinella v vzhodnih Halozah (SV Slovenija) ter raba tal na območju njunega pojavljanja. Acrocephalus, Ljubljana 29(136): 5–11.
Poboljšaj, K., M. Cipot & A. Lešnik, 2008. Distribution and conservation status of the moor frog (Rana arvalis) in Slovenia. Zeitschrift für Feldherpetologie, Supplement 13: 317–328.
Presetnik, P., 2008. O prehranskih navadah netopirjev. Poročanja o dogodih 10. evropske noči netopirjev. Glej, netopir! Ljubljana 5(1): 17.
Presetnik, P., 2008. O tistih, ki letajo v temi. Proteus, Ljubljana 71(1): 15–19.
Presetnik, P., 2008. Poročilo o obročkanju in najdbah obročkanih netopirjev v Sloveniji v letu 2007 [Report of bat banding activities and bat bands recoveries in Slovenia in year 2007]. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.
Presetnik, P., A. Hudoklin & M. Podgorelec, 2008. Unfavorable conservation status of Rhinolophus ferrumequinum in Slovenia. In: Hutson A. M. & P. H. C. Lina (Eds.), Abstracts of the XIth European Bat Research Symposium, 18th–22nd August 2008, Cluj-Napoca, p. 117.
Presetnik, P. & F. Marnel, 2008. When bats and buildings collide – the protection of overground roosts in buildings of curtural heritage importance. In: Hutson A. M. & P. H. C. Lina (Eds.), Abstracts of the XIth European Bat Research Symposium, 18th–22nd August 2008, Cluj-Napoca, p. 118.
Presetnik, P. & M. Cipot, 2008. Ali vemo, koliko je netopirjev v slovenskih jamah? Naše jame, Ljubljana 47: 61–67.
Presetnik, P. & M. Podgorelec, 2008. The start of a bat monitoring scheme in Slovenia. In: Hutson A. M. & P. H. C. Lina (Eds.), Abstracts of the XIth European Bat Research Symposium, 18th–22nd August 2008, Cluj-Napoca, p. 119.
Presetnik, P. & M. Podgorelec, 2008. The start of a bat monitoring scheme in Slovenia. XIth European Bat Research Symposium (18th–22nd August 2008, Cluj-Napoca). [poster]

2007

Cipot, M. & A. Lešnik, 2007. Dvoživke Krajinskega parka Goričko: razširjenost, ekologija, varstvo (Življenje okoli nas). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 40 str.
Grobelnik, V., 2007. Gap analysis of the green belt at the Slovenia-Austrian and Slovenian-Hungarian border. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 26 pp. [Naročnik: Krajinski park Goričko, Grad].
Hudoklin, A. & P. Presetnik, 2007. Netopirji na podstrešju cerkve Sv. Duha v Črnomlju. Zavod Republike Slovenije za Varstvo narave. 4 str. [zgibanka]
Krainer, K., C. Drescher & P. Presetnik (Eds.), 2007. Fledermausschutz im Alpen- und Adria-Raum 2003–2006. Tutela dei Pipistrelli nell´area Alpina e Adriatica. Varstvo dvoživk in netopirjev v regiji Alpe-Jadran. INTERREG IIIA Austria-Italia-Slovenia. ArgeNATURSCHUTZ, Klagenfurt. 80 pp.
Lešnik, A. & M. Cipot, 2007. Dvoživke Triglavskega narodnega parka: razširjenost, ekologija, varstvo (Življenje okoli nas). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 32 str.
Lešnik, A. & M. Cipot, 2007. Pupki (Dvoživke v naši bližini) (Varstvo dvoživk in netopirjev v regiji Alpe-Jadran, INTERREG IIIA Slovenija-Avstrija). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. [zgibanka]
Olias, M., F., Weihrauch, M. Bedjanič, N. Hacet, M. Marinov & A. Šalamun, 2007. Lestes parvidens and L. viridis in southeastern Europe: a chorological analysis (Odonata: Lestidae). Libellula 26 (3/4): 243–272.
Poboljšaj, K., 2007. Dvoživke (Amphibia) Slovenskega primorja. Varstvo narave, Ljubljana, 20: 107–119.
Poboljšaj, K., A. Šalamun, B. Trčak & M. Cipot, 2007. Življenje v kalu (ekologija in biologija kalov). V: Maher, I. (ur.), Okrogla voda: priročnik o kalih, str. 45–100, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Ljubljana.
Poboljšaj, K., M. Cipot & A. Lešnik, 2007. Conservation of Italian Agile frog (Rana latastei Boulenger, 1879) in Slovenia in the frame of the 92/43EEC Habitats Directive. In: Abstract Book, 14th European Congress of Herpetology (Porto, Portugal, 19-23 Septemer 2007), p. 275, CIBIO.
Presetnik, P., 2007. Aktivnosti projekta "Varstvo dvoživk in netopirjev v regiji Alpe-Jadran" med januarjem in septembrom 2007 (INTERREG IIIA Slovenija-Avstrija). Glej, netopir! Ljubljana 4(1): 6–10.
Presetnik, P., 2007. Poročilo o delu skupine za netopirje. V: Polajnar, J. (ur.), Raziskovalni tabor študentov biologije Lovrenc na Pohorju 2005, str. 95–98, Društvo študentov biologije, Ljubljana.
Presetnik, P., 2007. Poročilo o obročkanju in najdbah obročkanih netopirjev v Sloveniji v letu 2006 [Report of bat banding activities and bat bands recoveries in Slovenia in year 2006]. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.
Presetnik, P., 2007. Priporočila za redno spremljanje stanja netopirjev na zatočiščih v severni Sloveniji (INTERREG IIIA Slovenija-Avstrija). Glej, netopir! Ljubljana 4(1): 17–18.
Presetnik, P., 2007. Register pomembnih zatočišč netopirjev v severni Sloveniji: razširjenost, ekologija, varstvo (Življenje okoli nas). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 27 str.
Presetnik, P., 2007. Širokouhi netopirji v INTERREG območju (INTERREG IIIA Slovenija-Avstrija). Glej, netopir! Ljubljana 4(1): 2–4.
Presetnik, P., 2007. Zanimiva nočna bitja. Vzajemna 11: 60.
Presetnik, P. & M. Podgorelec, 2007. Netopir – ne tič ne miš (Varstvo dvoživk in netopirjev v regiji Alpe-Jadran, INTERREG IIIA Slovenija-Avstrija). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 6 str. [zgibanka].
Presetnik, P. & M. Podgorelec, 2007. Netopir – ne tič ne miš (Varstvo dvoživk in netopirjev v regiji Alpe-Jadran, INTERREG IIIA Slovenija-Avstrija). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. [plakat]
Presetnik, P. & M. Podgorelec, 2007. Zaključno poročilo o aktivnostih projekta "Varstvo dvoživk in netopirjev v regiji Alpe-Jadran" (INTERREG IIIA Slovenija-Avstrija). Glej, netopir! Ljubljana 4(1): 11–16.
Settele, J., J. C. Biesmeijer, R. Grabaum, V. Hammen, P. Hulme, U. Karlson, S. Klotz, M. Kotarac, W. Kunin, G. Marion, M. O’Connor, T. Petanidou, K. Peterson, S. G. Potts, P. Pysek, S. Rattei & M. Rounsev, 2007. Environmental Risk Assessment for Biodiversity and Ecosystems: Results and Perspectives of the Large Scale Inter- and Transdisciplinary Research of the ALARM Project. In: Secretariat of the Convention on Biological Diversity, Emerging Issues for Biodiversity Conservation in a Changing Climate, Abstracts of Poster Presentations at the 12th Meeting of the Subsidiary Body on Scientific, Technical and Technological Advice of the Convention on Biological Diversity, pp. 50–51, Montreal, Technical Series no. 29.
Sopotnik, M., A. Lešnik & M. Cipot, 2007. Življenjski krog dvoživk (Varstvo dvoživk in netopirjev v regiji Alpe-Jadran, INTERREG IIIA Slovenija-Avstrija). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. [plakat]
Zakšek, B., 2007. Poročilo o delu skupine za proučevanje dnevnih metuljev. V: Kodele Krašna, I. (ur.), Biološko raziskovalni tabor "Novaki 2006", str. 25–29, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Ljubljana.
Zakšek, B., 2012. Metapopulation structure of Maculinea teleius (Bergsträser, 1779) and M. nausithous (Bergsträsser, 1779) in fragmented landscape of Slovenske gorice. In: Abstracts Book, BioCoin, GMFSA 2007.

2006

Božič, L., M. Govedič & S. Kaligarič, 2006. Ribnika v Podvincih. Mestna občina Ptuj, Ptuj. [zgibanka]
Cipot, M., A. Lešnik & K. Poboljšaj, 2006. Dvoživke. In: Smole-Wiener, K. (Ed.), Varstvo dvoživk v regiji Alpe-Jadran, str. 19–25, ArgeNATURSCHUTZ, Klagenfurt.
Cipot, M. & P. Presetnik, 2006. Projekt Varstvo dvoživk in netopirjev v regiji Alpe-Jadran (INTERREG IIIA Slovenija-Avstrija). Temporaria, Ljubljana 10(1): 3–6.
de Groot, M., F. Rebeušek, M. Jakopič, & M. Govedič, 2006. Porazdelitev in preferenca habitata pri vrsti Erebia calcaria v slovenskih Karavankah [Distribution and habitat preference of Erebia calcaria in the Karavanke, Slovenia]. V: Prešern, J. (ur.), Knjiga povzetkov, 1. slovenski entomološki simpozij (Ljubljana, 4. in 5. november 2006), str. 24–25, Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija & Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana.
Govedič, M., 2006. Ostanki rib [Fish remains]. V: Gaspari, A. (ur.), Zalog pri Verdu: tabor kamenodobnih lovcev na zahodnem robu Ljubljanskega barja [Zalog near Verd: Stone Age hunters' camp at the western edge of the Ljubljansko barje], str. 195–197, Opera Instituti archaeologici Sloveniae 11, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Ljubljana.
Govedič, M., 2006. Potočni raki Slovenije: razširjenost, ekologija, varstvo (Življenje okoli nas). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 26 str.
Govedič, M. & F. Rebeušek, 2006. Transektno štetje kot metoda za ocenjevanje ohranitvenega stanja črtastega medvedka (Callimorpha quadripunctaria) [Transect counts as a method for assessing the conservation status of jersey tiger moth (Callimorpha quadripunctaria)]. V: Prešern, J. (ur.), Knjiga povzetkov, 1. slovenski entomološki simpozij (Ljubljana, 4. in 5. november 2006), str. 22–23, Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija & Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana.
Govedič, M., S. Juvan & S. Kaligarič, 2006. Drava – reka življenja, voda. Mariborska razvojna agencija, Maribor. [zgibanka]
Jakopič, M. & B. Trčak, 2006. Natura 2000 v Halozah: travišča in flora. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. [zgibanka]
Kaligarič, M., S. Škornik, A. Ivančič, F. Rebeušek, M. Sternberg, B. Kramberger & L. Senčič, 2006. Germination and survival of endangered Pulsatilla grandis (Ranunculaceae) after artificial seeding, as affected by various disturbances. Israel Journal of Plant Sciences 54: 9–17.
Kotarac, M., A. Šalamun, M. Podgorelec & M. Govedič, 2006. Ocena velikosti populacije velikega studenčarja (Cordulegaster heros) na Goričkem (Odonata: Cordulegastridae) [Assessment of population size of Balkan goldenring (Cordulagaster heros) at Goričko, NE Slovenia (Odonata: Cordulegastridae). V: Prešern, J. (ur.), Knjiga povzetkov, 1. slovenski entomološki simpozij (Ljubljana, 4. in 5. november 2006), str. 38–39, Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija & Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana.
Poboljšaj, K., 2006. Ogroženost dvoživk – po toči zvoniti je prepozno! Proteus, Ljubljana 68(5): 196, 219–222, 239.
Poboljšaj, K., 2006. Urh – žival leta 2006. Proteus, Ljubljana 68(8): 364–367.
Presetnik, P., 2006. Aktivnosti projekta "Varstvo dvoživk in netopirjev v regiji Alpe-Jadran" med novembrom 2005 in decembrom 2006 (INTERREG IIIA Slovenija-Avstrija). Glej, netopir! Ljubljana 3(1): 13–16.
Presetnik, P., 2006. Eno leto v življenju netopirjev. Pil, Ljubljana 59: 8–11.
Presetnik, P. 2006. Iz kosti zgodba. Glas podzemlja, Društvo za raziskovanje jam Ljubljana: 75–76.
Presetnik, P., 2006. Kaj je pravzaprav aktivno varstvo živali? Temporaria, Ljubljana 10(1): 31–34.
Presetnik, P., 2006. Navadni netopirji v INTERREG območju (INTERREG IIIA Slovenija-Avstrija). Glej, netopir! Ljubljana 3(1): 5–7.
Presetnik, P., 2006. Zasedanje pogodbenic sporazuma o varstvu evropskih populacij netopirjev (Eurobats) – Ljubljana 2006. Glej, netopir! Ljubljana 3(1): 28–29.
Presetnik, P. & A. Lešnik, 2006. Jame v okviru projekta varstvo dvoživk in netopirjev v regiji Alpe-Jadran. Glas podzemlja, Društvo za raziskovanje jam Ljubljana: 72–74.
Presetnik, P. & K. Jazbec, 2006. Netopir, potrebuješ pomoč? (Varstvo dvoživk in netopirjev v regiji Alpe-Jadran, INTERREG IIIA Slovenija-Avstrija). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. [zgibanka].
Presetnik, P. & K. Jazbec, 2006. Pomembno zatočišče za nekaj vrst netopirjev. V: Viršek, D. (ur.), Županova jama, čudežni svet brez sonca: izdano ob 80-letnici odkritja, str. 59–64, Županova jama - turistično in okoljsko društvo, Grosuplje.
Presetnik, P. & M. Govedič, 2006. Možnosti pri monitoringu pestrosti netopirjev in njihovih populacijskih trendov v Sloveniji. V: Hladnik, D. (ur.), Monitoring gospodarjenja z gozdom in gozdnato krajino, str. 261–275, Studia forestalia Slovenica 127. Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Biotehniška fakulteta. Ljubljana.
Presetnik, P. & N. Zupančič, 2006. Netopirji v prezimovališčih v Beli krajini pozimi 2001–2002. Natura Sloveniae, Ljubljana 8(1): 33–42.
Rebeušek, F., 2006. Lorkovičev rjavček (Erebia calcaria) (Zasnova conacij izbranih Natura 2000 območij (7174201-01-01-0002), Phare čezmejno sodelovanje Slovenija-Avstrija 2003). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. [zgibanka]
Rebeušek, F., 2006. Mravljiščari Slovenije: razširjenost, ekologija, varstvo (Življenje okoli nas). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 14 str.
Rebeušek, F., 2006. Mravljiščarji Slovenije: razširjenost, ekologija, varstvo (Življenje okoli nas). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 15 str.
Sopotnik, M. & M. Cipot, 2006. Urhi (Dvoživke v naši bližini) (Varstvo dvoživk in netopirjev v regiji Alpe-Jadran, INTERREG IIIA Slovenija-Avstrija). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. [zgibanka].
Šalamun, A. & M. Kotarac, 2006. Drobtinice in ocvirki: Zanimive nove najdbe kačjega potočnika Ophiogomphus cecilia v reki Savi. Erjavecia, Ljubljana 21: 20–21.
Šalamun, A. & M. Kotarac, 2006. Veliki studenčar (Cordulegaster heros) (Zasnova conacij izbranih Natura 2000 območij (7174201-01-01-0002), Phare čezmejno sodelovanje Slovenija-Avstrija 2003). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. [zgibanka]
Trčak, B. & M. Govedič, 2006. Plant diversity of karst ponds in Slovenia. In: Plant, fungal and habitats diversity investigation and conservation Book of abstracts, 4th Balkan Botanical Congress, Sofia 20-26 June 2006.
Verovnik, R. & A. Šalamun, 2006. Atlas dnevnih metuljev Slovenije – pred zaključkom [The Slovenian butterfly Atlas – final preview]. V: Prešern, J. (ur.), Knjiga povzetkov, 1. slovenski entomološki simpozij (Ljubljana, 4. in 5. november 2006), str. 60–61, Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija & Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana.
Zakšek, B., V. Zakšek & R. Verovnik, 2006. Migracije strašničinega (Maculinea teleius) Bergstraesser, 1779) in temnega mravljiščarja (M. nausithous Bergstraesser, 1779) v fragmentirani krajini Slovenskih goric. V: Prešern, J. (ur.), Knjiga povzetkov, 1. slovenski entomološki simpozij (Ljubljana, 4. in 5. november 2006), str. 62–63, Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija & Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana.

2005

Cipot, M., A. Lešnik & K. Poboljšaj, 2005. Mlake (Dvoživke v naši bližini) (Varstvo dvoživk in netopirjev v regiji Alpe-Jadran, INTERREG IIIA Slovenija-Avstrija). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. [zgibanka].
Cipot, M., P. Presetnik, K. Poboljšaj & A. Lešnik, 2005. Varstvo dvoživk in netopirjev v regiji Alpe-Jadran (INTERREG IIIA Slovenija-Avstrija). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 6 str. [zgibanka].
Govedič, M., 2005. Krap na Ljubljanskem barju pred 5600 leti. Proteus, Ljubljana 67(6): 252–257.
Janžekovič, F. & M. Govedič, 2005. Ribe, dvoživke, plazilci in sesalci občine Dravograd. V: Gradišnik, A. et al. (ur.), Dravograd: na stičišču poti, str. 163–171, Občina Dravograd, Dravograd.
Jerabek, M., C. Dreschler, K. Krainer, P. Presetnik & G. Reiter, 2005. INTERREG IIIA Projekt: "Fledermausschutz im Alpen- und Adriaraum". Bat journal Austria [Fledermausschutz in Österreich] 6(2): 5–6.
Kaligarič, M., B. Surina, K. Poboljšaj, F. Rebeušek, B. Lipej & N. Režek Donev, 2005. Predlogi za kopenske mikrorezervate na Kraškem robu. V: Laguna, E., V. Deltoro, B. Lipej, M. Kaligarič & A. Sovinc (ur.), Pestrost in ohranjanje kraške pokrajine: primeri iz Valencije in Slovenije, str. 124–127, Generalitat Valenciana, Conselleria de territori i habitatge, Valencia & Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Koper.
Kaligarič, M. & B. Trčak, 2005. Kartiranje habitatnih tipov Kraškega roba. V: Laguna, E., V. Deltoro, B. Lipej, M. Kaligarič & A. Sovinc (ur.), Pestrost in ohranjanje kraške pokrajine: primeri iz Valencije in Slovenije, str. 101–103, Generalitat Valenciana, Conselleria de territori i habitatge, Valencia & Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Koper.
Koselj, K., N. Aupič, K. Jazbec, A. Petrinjak, P. Presetnik & M. Zagmajster, 2005. Probleme mit dem Fledermausschutz in Slowenien. In: Program zur 7. Fachtagung der BAG Fledermausschutz im NABU vom 1. bis 3. April 2005 in Tübingen (Baden-Württemberg, p. 19, Lehrstuhl Tierphysiologie der Univ. Tübingen, AG Fledermausschutz BW e.V. (AGV) & Naturschutzbund Deutschland e.V. (NABU).
Poboljšaj, K., 2005. Dvoživke Kraškega roba. V: Laguna, E., V. Deltoro, B. Lipej, M. Kaligarič & A. Sovinc (ur.), Pestrost in ohranjanje kraške pokrajine: primeri iz Valencije in Slovenije, str. 115–116, Generalitat Valenciana, Conselleria de territori i habitatge, Valencia & Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Koper.
Presetnik, P., 2005. Aktivnosti projekta "Varstvo dvoživk in netopirjev v regiji Alpe-Jadran" med januarjem in oktobrom 2005 (INTERREG IIIA Slovenija-Avstrija). Glej, netopir! Ljubljana 2(1): 4-6.
Presetnik, P., 2005. Poročilo o delu skupine za netopirje. V: Planinc, G. (ur.), Raziskovalni tabor študentov biologije Dekani 2004, str. 79–82, Društvo študentov biologije, Ljubljana.
Presetnik, P., 2005. The diet of Schreibers's bat, Miniopterus schreibersii, in northeastern Slovenia. Xth European Bat Research Symposium 21-26 August 2005, Programme, abstracts, str. 47. National University of Ireland, Galway.
Presetnik, P. & A. Hudoklin, 2005. Spodnja Klevevška jama – pomembno zatočišče netopirjev in novo najdišče dolgokrilega netopirja (Miniopterus schreibersii) na Dolenjskem (JV Slovenija). Natura Sloveniae, Ljubljana 7(1): 31–35.
Presetnik, P., M. Jerabek, E. Ladurner, N. Cazzolli, C. Drescher, U. Hüttmeir, K. Jazbec, R. Kohlmayer, K. Krainer, O. Niederfriniger, K. Niederkofler, A. Petrinjak, G. Reiter, A. Vorauer & M. Zagmajster, 2005. INTERREG IIIA projects "Bat conservation in the Alpine And Adriatic region" (Austria-Italy-Slovenia). In: Programme, abstracts, Xth European Bat Research Symposium (21–26 August 2005), p. 47, National University of Ireland, Galway.
Presetnik, P. & M. Zagmajster, 2005. Pod skupno streho z netopirji (Varstvo dvoživk in netopirjev v regiji Alpe-Jadran, INTERREG IIIA Slovenija-Avstrija). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. [zgibanka].
Rebeušek, F., 2005. Metulji Kraškega roba. V: Laguna, E., V. Deltoro, B. Lipej, M. Kaligarič & A. Sovinc (ur.), Pestrost in ohranjanje kraške pokrajine: primeri iz Valencije in Slovenije, str. 113–114, Generalitat Valenciana, Conselleria de territori i habitatge, Valencia & Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Koper.
Settele, J, V. C. Hammen, P. E. Hulme, U. Karlson, S. Klotz, M. Kotarac, W. E. Kunin, G. Marion, M. O'Connor, T. Petanidou, K. Peterson, S. G. Potts, H. Pritchard, P. Pysek, M. Rounsevell, J. Spangenberg, I. Steffan-Dewenter, M. T. Sykes, M. Vighi, M. Zobel & I. Kühn, 2005. ALARM: Assessing LArge scale environmental Risks for biodiversity with tested Methods. GAIA - Ecological Perspectives in Science, Humanities, and Economics 14(1): 69–72.
Šalamun, A. & U. Ferletič, 2005. Poročilo o delu odonatološke skupine. V: Planinc, G. (ur.), Raziskovalni tabor študentov biologije Dekani 2004, str. 37–46, Društvo študentov biologije, Ljubljana.
Trčak, B. & M. Kaligarič, 2005. Habitatni tipi Kraškega roba. V: Martinčič, A., T. Wraber & M. Zupančič (ur.), Zbornik prispevkov in izvlečkov simpozija Flora in vegetacija Slovenije ter sosednjih območij 2005 (Ljubljana, 16.–18.9.2005), str. 36, Botanično društvo Slovenije, Ljubljana.
Zakšek, B., M. Garbajs & D. Denac, 2005. Odnos ljudi do zlatovranke Coracias garrulus na posebnem območju varstva (SPA) "Doli slovenskih goric". V: Kongres ornitologov slovenije ob 25-letnici Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (Grand hotel Union, Ljubljana, 19. februar 2005) (brez tiskanega prispevka).
Zakšek, V., K. Malačič, F. Rebeušek & R. Verovnik, 2005. Distribution and autecology of Maculinea teleius and M. nausithous (Lepidoptera: Lycaenidae) in Northeast Slovenia. In: Settele, J., E. Kühn & J. A. Thomas (Eds.), Studies on the ecology and conservation of butterflies in Europe, Vol. 2: Species Ecology alog a European Gradient: Maculinea Butterflies as a model, pp. 253–256, PENSOFT Publishers, Sofia-Moscow.

2004

CKKF, 2004. Vers la creation du parc naturel de Ljubljansko barje (Slovenie) – year 2004. Final report for the French Ministry of Sustainable Development for the year 2004. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 26 pp., app.
Govedič, M., 2004. Ribe na arheološkem najdišču Hočevarica [Fishes from the archaeological site at Hočevarica]. V: Velušček, A. (ur.), Hočevarica, str. 133–153, Inštitut za arheologijo ZRC SAZU. Ljubljana.
Jazbec, K. & P. Presetnik, 2004. Županova jama – zimski raj za netopirje. Grosupeljski odmevi 10: 24.
Kotarac, M., A. Šalamun & M. Govedič, 2004. Natura 2000 vrste v naravnih in antropogenih habitatih – primer kačjih pastirjev. V: Zbornik, 15. Mišičev vodarski dan 2004, str. 91–97, VGB Maribor, Maribor.
Poboljšaj, K., 2004. Studies on the distribution and conservation of Italian agile frog (Rana latastei Boulenger, 1879) in Slovenia in the frame of the 92/43EEC Habitats Directive. In: V° Congresso Nazionale della Societas Herpetologica Italica 29 settembre–3 ottobre 2004 Calci (Pisa), Programma e Riassunti, p. 67 Università di Pisa e S.H.I., Pisa.
Poboljšaj, K. & A. Lešnik, 2004. Natura 2000: Dvoživke. Proteus, Ljubljana 67(2/3): 105–112, 141, 143.
Podatkovna zbirka: Čelik, T., R. Verovnik, F. Rebeušek, S. Gomboc & M. Lasan, 2004. Strokovna izhodišča za vzpostavljanje omrežja NATURA 2000: Metulji (Lepidoptera). Končno poročilo. Biološki inštitut Jovana Hadžija ZRC SAZU, Ljubljana. 297 str., digitalne priloge. [Naročnik: MOPE, Ljubljana].
Presetnik, P., 2004. Ajdovska jama, kjer imajo netopirji mlade. Ministrstvo za okolje prostor in energijo, Ljubljana. 4 str. [zgibanka].
Presetnik, P., 2004. Bat species and conservation issues in the castle Grad na Goričkem (NE Slovenia). Mammalia 68(4): 427–435.
Presetnik, P., 2004. DZRJ – Lisica. Glas podzemlja, Društvo za raziskovanje jam Ljubljana: 69.
Presetnik, P., 2004. DZRJS in črvi. Glas podzemlja, Društvo za raziskovanje jam Ljubljana: 70.
Presetnik, P., 2004. Natura 2000 – Netopirji. Glas podzemlja, Društvo za raziskovanje jam Ljubljana: 55–56.
Presetnik, P., 2004. Poročilo o delovanju skupine za netopirje. V: Planinc, G. (ur.), Raziskovalni tabor študentov biologije Žirovnica 2003, str. 67–70, Društvo študentov biologije, Ljubljana.
Presetnik, P. & B. Kryštufek, 2004. Netopirji. Proteus, Ljubljana 66(9/10): 442–447.
Presetnik, P. & V. Grobelnik, 2004. Analiza vrzeli opažanj netopirjev z ultrazvočnim detektorji kot osnova za načrtovanje terenskih raziskav. V: Podobnikar, T., D. Perko, D. Hladnik, M. Krevs, M. Čeh & Z. Stančič (ur.), Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 2003–2004, str. 277–284, Založba ZRC, Ljubljana.
Velušček, A., K. Čufar, M. Culiberg, B. Toškan, J. Dirjec, V. Malez, F. Janžekovič & M. Govedič, 2004. Črešnja pri Bistri, novoodkrito kolišče na Ljubljanskem barju. Arheološki vestnik, Ljubljana 55: 39–54.
Zakšek, B. & M. Garbajs, 2004. Poznavanje zlatovranke (Coracias garrulus) med ljudmi v Slovenskih goricah. V: Kozar, D., (ur.), Zbornik povzetkov raziskovalnih nalog, XXXVIII. Srečanje mladih raziskovalcev Slovenije – družboslovje, humanistika in naravoslovje, 2. del, str. 12, ZOTKS – Gibanje znanost mladini, Ljubljana.
Zakšek, B., M. Garbajs & D. Denac, 2004. Odnos ljudi do zlatovranke Coracias garrulus na posebnem območju varstva (SPA) "Doli slovenskih goric". Acrocephalus, Ljubljana 25(122): 153–155.

2003

Bedjanič, M. & A. Šalamun, 2003. Large golden-ringed dragonfly Cordulegaster heros Theischinger 1979, new for the fauna of Italy (Odonata: Cordulegastridae). Natura Sloveniae, Ljubljana 5(2): 19–29.
Govedič, M. & F. Janžekovič, 2003. Prehrana kormorana Phalacrocorax carbo na reki Dravi v zimi 1995/96 (Slovenija) [The diet of Great Cormorant Phalacrocorax carbo on the Drava river in the winter of 1995/96 (Slovenia)]. Acrocephalus, Ljubljana 24(116): 11–19.
Govedič, M. & F. Janžekovič, 2003. Prispevek k poznavanju razširjenosti močvirske sklednice (Emys orbicularis (Linnaeus, 1758)) ob reki Dravi v Sloveniji. Natura Sloveniae, Ljubljana 5(2): 59–63.
Janc, M. & M. Govedič, 2003. Slovenia. In: Carss, D. N. & M. Marzano (Eds.), Reducing the conflict between cormorants and fisheries on a pan-European scale, Summary & National Overviews, pp. 287–298, Centre for Ecology & Hydrology, University of Durham.
Poboljšaj, K., 2003. Dvoživke – Amphibia. V: Sket, B., M. Gogala & V. Kuštor (ur.), Živalstvo Slovenije, str. 462–504, Tehniška založba Slovenije, Ljubljana.
Poboljšaj, K., 2003. Dvoživke Krakovskega gozda. V: Smrekar, A. (ur.), Vekov tek: Kostanjevica na Krki 1252–2002, Zbornik ob 750. obletnici prve listinske omembe mesta, str. 357–361, Krajevna skupnost, Kostanjevica na Krki.
Poboljšaj, K. & A. Lešnik, 2003. Dvoživke in ceste. Državne ceste (Informativni bilten Direkcije RS za ceste), Ljubljana 6(2): 4–9.
Poboljšaj, K. & A. Lešnik, 2003. Dvoživke in promet v regiji Alpe-Jadran. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. [zgibanka]
Presetnik, P., 2003. Glej netopir! Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev, Ljubljana. [zgibanka].
Presetnik, P. & M. Cerar, 2003. Opazovanja kolonije belorobega netopirja Pipistrellus kuhlii v Krašnji (osrednja Slovenija) v letu 2002 – spremembe številčnosti, čas izletavanja in prehranjevalni habitati. Natura Sloveniae, Ljubljana 5(2): 47–57.
Trčak, B., M. Jakopič, B. Rozman & V. Grobelnik, 2003. The applicability of habitat type mapping in Slovenia. In: Third International Balkan botanical congress: plant resources in the creation of new values, May 18-24 2003, Book of Abstracts, p. 200, Center for Ecology and Natural Resources at the Faculty of Science of the University of Sarajevo, Sarajevo.

2002

Bedjanič, M. & A. Šalamun, 2002. Additional notes on the last larval instar of Epophthalmia vittata cyanocephala Hagen, 1867 from Sri Lanka (Odonata: Curdulidae). Opuscula zoologica fluminensia 204: 1–6.
Francé, J., U. Ferletič & A. Šalamun, 2002. Poročilo skupin za dvoživke in kačje pastirje. V: Plazar, J. (ur.), Zbirka poročil s Pomladnih bioloških raziskovalnih dni v Sv. Petru nad Dragonjo 2002, str. 29–34, Društvo študentov biologije, Ljubljana.
Govedič, M., 2002. Kaj moramo vedeti, preden se lotimo opazovanja ptic? Svet ptic, Ljubljana 8(1): 18.
Govedič, M., 2002. Kakšno naj bo zimsko hranjenje ptic. Svet ptic, Ljubljana 8(3): 22–23.
Govedič, M., 2002. Prehrana kormorana Phalacrocorax carbo na območju zgornjega toka reke Save v zimi 1998/99 (Slovenija) [The diet of Great Cormorant Phalacrocorax carbo on the upper Sava river in the winter of 1998/99 (Slovenia)]. Acrocephalus, Ljubljana 23(115): 169–178.
Govedič, M., F. Janžekovič & I. Kos, 2002. Prehrana kormorana Phalacrocorax carbo na območju reke Save od Ljubljane do Zagorja (Slovenija) [The diet of Great Cormorants Phalacrocorax carbo on the Sava river between Ljubljana and Zagorje (Slovenia)]. Acrocephalus, Ljubljana 23(110/111): 5–20.
Govedič, M. (ur.), 2002. Raziskovalni tabor študentov biologije Šempas '98. Zveza za tehnično kulturo Slovenije, Gibanje znanost mladini, Ljubljana & Društvo študentov biologije, Ljubljana. 52 str.
Koselj, K., A. Hudoklin & P. Presetnik, 2002. The mediterranean horseshoe bat Rhinolophus euryale in Slovenia: status, distribution and conservation. In: Abstracts, IXth European bat research Symposium, 26–30 August 2002, pp. 9–10, University of Le Havre, Le Havre.
Planinc, G. & P. Presetnik (ur.), 2002. Raziskovalni tabor študentov biologije Videm pri Ptuju 2002. Društvo študentov biologije. Ljubljana. 72 str.
Poboljšaj, K., 2002. Dvoživke Mure, Dolinskega in Goričkega. V: Gogala, A. (ur.), Narava Slovenije: Mura in Prekmurje, str. 60–61, Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana.
Presetnik, P., 2002. Changes in number and composition of bat fauna and conservation problems of the castle Grad na Goričkem, northeastern Slovenia. In: Abstracts, IXth European bat research Symposium, 26–30 August 2002, p. 44, University of Le Havre, Le Havre.
Presetnik, P., 2002. Poročilo o delovanju skupine za netopirje. V: Gergeli, A. (ur.), Raziskovalni tabor študentov biologije Semič 2001, str. 48–50, Zveza za tehnično kulturo Slovenije, Ljubljana.
Presetnik, P., 2002. Poročilo o delu skupine za netopirje. V: Planinc, G. & P. Presetnik (ur.), Raziskovalni tabor študentov biologije Videm pri Ptuju 2002, str. 61–64, Društvo študentov biologije. Ljubljana.
Presetnik, P., 2002. Prehrana in biologija dolgokrilega netopirja (Miniopterus schreibersii Kuhl, 1817) na gradu Grad na Goričkem. Diplomsko delo. Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani. Ljubljana. 59 str.
Presetnik, P., 2002. Veliki skovik Otus scops. Iz ornitološke beležnice [From the ornithological notebook]. Acrocephalus, Ljubljana 23(115): 195–196.
Presetnik, P. & M. Bergant, 2002. Kolonija velikega podkovnjaka Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774) v jami Lobašgrote blizu Kočevje. Natura Sloveniae, Ljubljana 4(2): 39–43.
Presetnik, P., M. Zagmajster & K. Koselj, 2002. 5.1, 5.2 jamarji oz. netopirji na jamarskem tečaju. Glas podzemlja, Društvo za raziskovanje jam Ljubljana: 74.
Presetnik, P., U. Žibrat & K. Koselj, 2002. Netopirji sosedi v stiski. Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev, Ljubljana. [zgibanka] [ponatis 2005].
Skaberne, B., T. Čelhar, A. Lešnik & K. Poboljšaj, 2002. Prezimovanje sekulj v Vranji jami. V: Gaberščik, A. (ur.), Jezero, ki izginja: monografija o Cerkniškem jezeru, str. 219–229, Društvo ekologov Slovenije, Ljubljana.
Šalamun, A., 2002. Drobtinice in ocvirki: Nekaj odonatoloških zanimivosti iz okolice Prilip v Posavju. Erjavecia 13: 15–16.
Šalamun, A., 2002. Poročilo odonatološke skupine - RTŠB Semič 2001. V: Planinc, G. & P. Presetnik (ur.), Raziskovalni tabor študentov biologije Videm pri Ptuju 2002, str. 65–67, Društvo študentov biologije. Ljubljana.
Veenvliet, P. & K. Poboljšaj, 2002. Dvoživke (Amphibia). V: Gaberščik, A. (ur.), Jezero, ki izginja: monografija o Cerkniškem jezeru, str. 209–217, Društvo ekologov Slovenije, Ljubljana.
Zagmajster, M., K. Koselj, P. Presetnik & N. Aupič, 2002. Miniopterus schreibersii in Slovenia - status, distribution and conservation. In: Abstracts, IXth European bat research Symposium, 26–30 August 2002, pp. 12, University of Le Havre, Le Havre.
Žibrat, U. & P. Presetnik, 2002. Poročilo o delu skupine za netopirje. V: Plazar, J. (ur.), Zbirka poročil s Pomladnih bioloških raziskovalnih dni v Sv. Petru nad Dragonjo 2002, str. 41–44, Društvo študentov biologije, Ljubljana.

2001

Gorkič, M. & K. Poboljšaj, 2001. Dvoživke. V: Papež, J. (ur.), Primestni gozd Panovec včeraj, danes, jutri, str. 88–91, Mestna občina Nova gorica & Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Tolmin.
Govedič, M., 2001. Prehrana kormorana (Phalacrocorax carbo) na območju reke Save od Ljubljane do Zagorja (Slovenija). Diplomsko delo. Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana. XIII, 115 str.
Jutzeler, D., F. Rebeušek, G. Sala & R. Verovnik, 2001. The confirmation of the specifity of Erebia stirius (Godart, 1824) and Erebia styx (Freyer, 1834), diagnosed by Lorković (1952) with a nomenclatural abstract concerning the specific names of the styx/stirius-complex (Lepidoptera: Nymphalidae, Satyrinae) (2nd part). Linneana Belgica 18(4): 175–186.
Poboljšaj, K., 2001. Dvoživke. V: Gogala, A. (ur.), Narava Slovenije: Ljubljansko Barje in Iška, str. 36–37, Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana.
Poboljšaj, K., 2001. Environmental impact assessments (EIA) for amphibians experience from Slovenia. Secondo convegno nazionale "Salvaguardia anfibi". Riv. Idrobiol. 40(1): 155–162.
Poboljšaj, K., 2001. Ogroženost in ohranjanje populacij dvoživk (Amphibia) v visokogorskih gozdovih (= Amphibian conservation and threats for populations in high altitude forests). In: M. Čas (Ed.), Zbornik razširjenih povzetkov (Znanstveno posvetovanje Ogrožene živalske vrste na primeru divjega petelina (Tetrao urogallus L.) v Sloveniji, Ljubljana, 18. oktober 2001), str. 23–24, Gozdarski inštitut Slovenije, Ljubljana.
Presetnik, P., 2001. Popis netopirjev v okolici Turjaka. Natura Sloveniae, Ljubljana 3(1): 5–18.
Presetnik, P., K. Koselj & M. Zagmajster, 2001. First records of Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825) in Slovenia. Myotis 39: 31–34.
Rebeušek, F. & R. Verovnik, 2001. Naravovarstveno vrednotenje Radenskega polja pri Grosupljem na podlagi inventarizacije favne dnevnih metuljev (Lepidoptera: Rhopalocera). Natura Sloveniae, Ljubljana 3(1): 19–31.
Šalamun, A., 2001. Poročilo odonatološke skupine. V: Gergeli, A. (ur.), Raziskovalni tabor študentov biologije Cerkno 2000, str. 14–20, Zveza za tehniško kulturo Slovenije, Ljubljana.
Šalamun A. & M. Bedjanič, 2001. Študentski terenski dan v dolini Ličence pri Poljčanah. Erjavecia, Ljubljana 12: 5–8.

2000

Adamič, M., M. Čas, A. Kobler, H. Potočnik, I. Kos & K. Poboljšaj, 2000. Ohranitev ogroženih vrst divjadi in drugih prostoživečih živali. Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Biotehniška fakulteta, Ljubljana. 29 str.
Govedič, M. (ur.), 2000. Raziskovalni tabor študentov biologije Šalovci '99. Zveza za tehnično kulturo Slovenije, Gibanje znanost mladini, Ljubljana. 96 str.
Jutzeler, D., H. Höttinger, M. Malicky, F. Rebeušek, G. Sala & R. Verovnik, 2000. Biology of Neptis sappho (Pallas, 1771) based on the monograph by Timpe & Timpe (1993) and its actual distribution and conservation status in Austria, Italy and Slovenia (Lepidoptera: Nymphalidae). Linneana Belgica 17(8): 315–332.
Koselj, K., P. Presetnik, M. Zagmajster, Č. Miloš & M. Čas, 2000. Popis favne netopirjev (Chiroptera) z ultrazvočnimi detektorji za raziskavo biotske pestrosti na rastiščih divjega petelina (Tetrao urogallus L.) v vzhodnih Karavankah in vzhodnih Kamniško-Savinjskih Alpah (Končno poročilo o raziskovalnem delu, segment: Projekt: Ohranjanje habitatov ogroženih vrst divjadi in drugih prostoživečih živali v gozdnih ekosistemih in krajinah, gozdne kure - divji petelin (CRP - Gozd V4 0175). 12 str.
Lešnik, A. & K. Poboljšaj, 2000. Dvoživke in ceste: dvoživke potrebujejo našo zaščito in pomoč. Proteus, Ljubljana 62(7): 296–303.
Lešnik, A. & K. Poboljšaj, 2000. Dvoživke in ceste. Svet ptic, Ljubljana 6(1): 16–17.
Lešnik, A. & K. Poboljšaj, 2000. Dvoživke na cestah v Sloveniji. Gea, Ljubljana 10(4): 72–73.
Lešnik, A., Z. Ciglič, V. Babij, A. Šalamun, G. Planinc & K. Poboljšaj, 2000. Kali – mreža vodnih biotopov. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 8 str. [zgibanka].
Poboljšaj, K., 2000. Pomen gozda za ohranjanje biodiverzitete dvoživk (Amphibia) na območju načrtovanega Regijskega parka Kočevsko-Kolpa. Zbornik gozdarstva in lesarstva, Ljubljana 63: 119–136.
Poboljšaj, K. & A. Lešnik, 2000. Predstavitev projekta "Dvoživke in ceste". V: 5. slovenski kongres o cestah in prometu (Bled, 25.–27.10.2000), str. 1–6, Družba za raziskave v cestni in prometni stroki Slovenije, Ljubljana.
Poboljšaj, K., M. Kotarac & A. Lešnik, 2000. Dvoživke in ceste. V: Hladnik, A., M. Krevs, D. Perko, T. Podobnikar & Z. Stančič, Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 1999-2000: zbornik referatov simpozija, Ljubljana, 26. september 2000, Ljubljana, str. 285, Založba ZRC SAZU, Ljubljana.
Presetnik, P. & K. Koselj, 2000. Netopirji so v mestu. Gea, Ljubljana 10(9): 71.
Šalamun, A., 2000. Drobtinice in ocvirki: Rumeni kamnjak Sympetrum flaveolum. Erjavecia, Ljubljana 9: 22, 23.
Šalamun, A., 2000. Drobtinice in ocvirki: Stasiti kamenjak Sympetrum depressiusculum. Erjavecia, Ljubljana 9: 22–23.
Šalamun, A., 2000. Poročilo odonatološke skupine. V: Govedič, M. (ur.), Raziskovalni tabor študentov biologije Šalovci '99, str. 23–26, Zveza organizacij za tehnično kulturo Slovenije, Gibanje znanost mladini, Ljubljana.
Šalamun, A., 2000. Raziskovalni tabor študentov biologije Šalovci ’99. Erjavecia, Ljubljana 9: 9–10.

1999

Bar, F., I. A. Božič, B. Činč-Juhant, A. Gogala, M. Jeršek, K. Krivic, C. Mlinar, K. Poboljšaj, N. Praprotnik, L. Psihoyos, I. Sivec, D. Šere & S. Tome, 1999. Mamut v Hermanovem brlogu. Muzej novejše zgodovine Celje, Celje. [zgibanka].
Bedjanič, M., A. Pirnat & A. Šalamun, 1999. Kačji pastirji širšega območja ob reki Dravi. V: Govedič, M. (ur.), Raziskovalni tabor študentov biologije Središče ob Dravi '97, str. 31–37, Zveza organizacij za tehnično kulturo Slovenije, Gibanje znanost mladini, Ljubljana.
Bedjanič, M., A. Pirnat & A. Šalamun, 1999. Prispevek k poznavanju favne kačjih pastirjev širšega območja ob reki Dravi med Ptujem in Središčem ob Dravi, severovzhodna Slovenija (Insecta: Odonata). Natura Sloveniae, Ljubljana 1(1): 45–70.
Božič, I. A., B. Činč-Juhant, A. Gogala, M. Jeršek, K. Krivic, C. Mlinar, K. Poboljšaj, N. Praprotnik, I. Sivec, D. Šere, S. Tome & T. Trilar, 1999. Mamut v Hermanovem brlogu (Muzej novejše zgodovine, Celje, 14.4.1999-14.4.2000). Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana & Muzej novejše zgodovine, Celje. [razstava].
Čelik, T., B. Drovenik, I. Leskovar, K. Poboljšaj, A. Seliškar, A. Sovinc & B. Vreš, 1999. Mokrišče V Produ – oaza na obrobju Ljubljane. Ljubljanski regionalni zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine, Ljubljana. [zgibanka].
Govedič, M. (ur.), 1999. Raziskovalni tabor študentov biologije Središče ob Dravi '97. Zveza za tehnično kulturo Slovenije, Gibanje znanost mladini, Ljubljana. 73 str.
Kotarac, M., M. Adamič, I. Leskovar, A. Lešnik & K. Poboljšaj, 1999. Biotopsko kartiranje na območju variant potekov tras AC Beltinci–Pince. Poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. [Naročnik: DARS d.d., Celje].
Lešnik, A. & K. Poboljšaj, 1999. Poročilo o delu skupine za dvoživke. V: Govedič, M. (ur.), Raziskovalni tabor študentov biologije Središče ob Dravi '97, str. 55–58, Zveza za tehnično kulturo Slovenije, Gibanje znanost mladini, Ljubljana.
Lešnik, A. & K. Poboljšaj, 1999. Prispevek k poznavanju favne dvoživk (Amphibia) severovzhodne Slovenije. Natura Sloveniae, Ljubljana 1(1): 71–82.
Rebeušek, F., 1999. Mokrotno območje ob Ložnici. Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Celje, Celje. [zgibanka].

1998

Čelhar, T., A. Lešnik & B. Skaberne, 1998. Biometrične in populacijske značilnosti, migracije in prezimovanje sekulje (Rana temporaria Linneus, 1758) (Amphibia: Ranidae) v Vranji jami ob Cerkniškem jezeru. Diplomska naloga. Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana. XXI, 194 str.
Janžekovič, F. & M. Govedič, 1998. Prehrana velikega kormorana Phalacrocorax carbo. Ekspertiza. Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, Maribor. 7 str. [Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave].
Poboljšaj, K., 1998. Žival meseca aprila: navadni ali pisani močerad (Salamandra salamandra). Proteus, Ljubljana 60(8): 374–377.
Poboljšaj, K., A. Lešnik, B. Skaberne & A. Škvarč, 1998. Srednjeevropsko leto močerada. Prirodoslovni muzej Slovenije, Societas herpetologica slovenica - društvo za preučevanje dvoživk in plazilcev, Ljubljana & Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. [zgibanka].
Seliškar, A. & K. Poboljšaj, 1998. Rastlina in žival leta 1998: biotska raznovrstnost Slovenije. Prirodoslovno društvo Slovenije, Ljubljana. [zgibanka].

1997

Bedjanič, M., A. Gogala, I. Leskovar, S. Polak, K. Poboljšaj & R. Verovnik, 1997. Bloška planota – močvirni biser Notranjske. Slovensko odonatološko društvo, Societas herpetologica slovenica & Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, Ljubljana. [zgibanka].
Čelhar, T., A. Lešnik & B. Skaberne, 1997. Prispevek k poznavanju favne dvoživk (Amphibia) na območju Gorenjske (SZ Slovenija). V: Kotarac, M. (ur.), Mladinska biološka raziskovalna tabora Podzemelj '95 in Duplje '96, str. 77–87, Zveza organizacij za tehnično kulturo Slovenije, Gibanje znanost mladini, Ljubljana.
Kotarac, M., M. Bedjanič, A. Pirnat & A. Šalamun, 1997. Prispevek k poznavanju favne kačjih pastirjev (Odonata) v Beli krajini (JV Slovenija). V: Kotarac, M. (ur.), Mladinska biološka raziskovalna tabora Podzemelj '95 in Duplje '96, str. 19–32, Zveza organizacij za tehnično kulturo Slovenije, Gibanje znanost mladini, Ljubljana.
Pirnat, A., M. Bedjanič, A. Šalamun & M. Kotarac, 1997. Prispevek k poznavanju favne kačjih pastirjev (Odonata) Gorenjske (SZ Slovenija). V: Kotarac, M. (ur.), Mladinska biološka raziskovalna tabora Podzemelj '95 in Duplje '96, str. 61–76, Zveza organizacij za tehnično kulturo Slovenije, Gibanje znanost mladini, Ljubljana.
Poboljšaj, K., 1997. Podzemelj '95 – Prispevek k poznavanju favne dvoživk (Amphibia) Bele Krajine. V: Kotarac, M. (ur.), Mladinska biološka raziskovalna tabora Podzemelj '95 in Duplje '96, str. 33–37, Zveza organizacij za tehnično kulturo Slovenije, Gibanje znanost mladini, Ljubljana.
Poboljšaj, K., 1997. Rana latastei. In: Z. Roček & S. Hart (Eds.), Herpetology '97, p. 164, Third World Congress of Herpetology, 2 - 10 August 1997, Prague.
Poboljšaj, K. & M. Kotarac, 1997. Prispevek k poznavanju favne dvoživk (Amphibia) in kačjih pastirjev (Odonata) širše okolice Šaleške doline. V: Svetina, M. (ur.), Zbornik raziskovalnega tabora Bele Vode 96, str. 177–184, ERICo Velenje, Inštitut za ekološke raziskave, Velenje.
Poboljšaj, K., T. Čelhar & A. Lešnik, 1997. Prispevek k poznavanju favne dvoživk (Amphibia) jugozahodne Slovenije. V: Bedjanič, M. (ur.), Raziskovalni tabor študentov biologije Podgrad '96, str. 109–120, Zveza organizacij za tehnično kulturo Slovenije, Gibanje znanost mladini, Ljubljana.
Poboljšaj, K., T. Čelhar, A. Lešnik & B. Skaberne, 1997. Mass overwintering of the European common frogs (Rana temporaria Linnaeus, 1758) in the Karstic Cave Vranja Jama in Slovenia, Europe. In: Roček, Z. & S. Hart (Eds.), Herpetology '97, p. 164, Third World Congress of Herpetology, 2–10 August 1997, Prague. [poster]
Rebeušek, F., 1997. Naravovarstveni pomen ohranitve mokrotnih območij ob Ložnici. Zbornik referatov posveta "Gozd, drevo in mesto... Celje", str. 78–84, Društvo inženirjev in tehnikov gozdarstva Celje, Celje.
Šalamun, A., 1997. Kačji pastirji (Odonata) Škocjanskega zatoka in okolice. Falco, Koper 11: 35–40.
Šalamun, A., 1997. Naravoslovni izlet ob reki Dragonji. Erjavecia, Ljubljana 4: 5–7 (1997).
Šalamun, A., 1997. Pomladni društveni tabor Savinjska dolina '97. Erjavecia, Ljubljana 4: 7–8.
Šalamun, A., 1997. Poročilo odonatološke skupine. V: Planinc, G. (ur.), Bilten, str. 14–16, Klub mladih raziskovalcev, Koper.
Šalamun, A., 1997. Poročilo z Raziskovalnega tabora študentov biologije Podgrad '96. Erjavecia, Ljubljana 3: 5–6 (1997).
Šalamun, A., 1997. Preliminarne meritve in opazovanja populacije sredozemskega lesketnika (Somatochlora meridionalis Nielsen, 1935) (Odonata; Corduliidae). Individualna naloga pri predmetu Ekologija živali. Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana. 12 str.
Šalamun, A., 1997. Raziskave biologije sredozemskega lesketnika Somatochlora meridionalis Nielsen, 1935 v Sloveniji (Anisoptera: Corduliidae). Erjavecia, Ljubljana 6: 24–25.
Šalamun, A., A. Pirnat, M. Bedjanič & M. Kotarac, 1997. Prispevek k poznavanju favne kačjih pastirjev (Odonata) jugozahodne Slovenije. V: Bedjanič, M. (ur.), Raziskovalni tabor študentov biologije Podgrad '96, str. 55–74, Zveza organizacij za tehnično kulturo Slovenije, Gibanje znanost mladini, Ljubljana.
Šalamun, A. & M. Bedjanič, 1997. Kačji pastirji (Odonata) iz Slovenije in Hrvaške v zbirki 'Finzi' Tržaškega prirodoslovnega muzeja (Museo Civico di Storia Naturale di Trieste). Exuviae, Ljubljana 4(1): 4–10.

1996

Čelik, T. & F. Rebeušek, 1996. Atlas ogroženih vrst dnevnih metuljev Slovenije. Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija, Ljubljana. 102 str.
Kotarac, M., A. Pirnat, A. Šalamun & M. Bedjanič, 1996. Prispevek k poznavanju favne kačjih pastirjev (Odonata) širšega območja Kozjanskega (V Slovenija). V: Bedjanič, M. (ur.), Raziskovalni tabor študentov biologije Kozje '95, str. 37–49, Zveza organizacij za tehnično kulturo Slovenije, Gibanje znanost mladini, Ljubljana.
Kotarac, M., M. Bedjanič, A. Pirnat & A. Šalamun, 1996. Dragonfly records from the Dravograd area, northern Slovenia (Odonata). Opuscula zoologica fluminensia 144: 1–9.
Kotarac, M., M. Bedjanič, A. Pirnat & A. Šalamun, 1996. Prispevek k poznavanju favne kačjih pastirjev (Odonata) v Beli krajini (JV Slovenija). Exuviae, Ljubljana 2(1): 1–9 (1995).
Poboljšaj, K., 1996. Prispevek k poznavanju favne dvoživk (Amphibia) Kozjanskega in okolice, vzhodna Slovenija. V: Bedjanič, M. (ur.), Tabor študentov biologije Kozje '95, str. 61–67, Zveza organizacij za tehnično kulturo Slovenije, Gibanje znanost mladini, Ljubljana.

1995

Poboljšaj, K., 1995. Črneče '94 – Poročilo skupine za dvoživke (Amphibia). V: Bedjanič, M. (ur.), Tabor študentov biologije Raka '92, Smast '93, Črneče '94, str. 93–95, Zveza organizacij za tehnično kulturo Slovenije, Gibanje znanost mladini, Ljubljana.
Poboljšaj, K., 1995. Dvoživke. V: Blažič, A. (ur.), Raziskovalni tabor Zalog '95, str. 27–28, Novo mesto.
Poboljšaj, K., 1995. Ogroženost dvoživk v Slovenskem primorju. Falco, Koper 9: 25–27.
Poboljšaj, K., 1995. Smast '93 – Delo skupine za dvoživke. V: Bedjanič, M. (ur.), Tabor študentov biologije Raka '92, Smast '93, Črneče '94, str. 41–44, Zveza organizacij za tehnično kulturo Slovenije, Gibanje znanost mladini, Ljubljana.
Rebeušek, F., 1995. Lomographa dilectaria Hübner, 1779 (Lepidoptera: Geometridae) – nova vrsta v slovenski favni metuljev. Acta entomologica slovenica, Ljubljana 3(2): 109–110.

1994

Rebeušek, F., 1994. Ogrožene živali na mestnem pragu – zlatovranka. Petica 9, Novi tednik, Celje.
Rebeušek, F., 1994. Varstvo žuželk kot neločljivi del varstva narave. Acta entomologica slovenica, Ljubljana 2: 55–62.
Rebeušek, F., 1994. Vplivi “mehkih” oblik rekreacije na divjad. Lovec, Ljubljana 77(2).

1993

Kotarac, M., 1993. 1. libellenkundliches Symposium der "Alps-Adriatic Regional Community" in Maribor, Slowenien. Hagenia 6: 1–2.
Poboljšaj, K., 1993. Dvoživke (Amphibia) Slovenskega primorja. Diplomska naloga. Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana. VI, 52 str.
Rebeušek, F., 1993. Se zbirajo nad velikonočnico temni oblaki? Proteus, Ljubljana 56(3): 115–116.

1992

Rebeušek, F., 1992. Vplivi smučarskih središč na populacije ruševca. Lovec, Ljubljana 75(3).

1990

Rebeušek, F., 1990. Morfološke primerjave soške postrvi (Salmo marmoratus Cuvier 1817) in potočnice (Salmo trutta m. fario L. 1758). Diplomska naloga. Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana. II, 54 str.

1987

Marčeta, B. & K. Poboljšaj, 1987. Največje nahajališče venerinih laskov v Sloveniji? Proteus, Ljubljana 49(9/10): 371–372.

1978

Rebeušek, F., 1978. Negativne posledice urbanizacije v okolici mesta Celja na nekatere metulje. Raziskovalna naloga. Mladi za napredek Celja, Celje. 7 str.