Regljač: letni novičnik o aktivnostih povezanih z varstvom dvoživk in njihovih habitatov

NAMEN

Novičnik je namenjen predstavitvi in letnemu pregledu aktivnosti na področju varstva dvoživk in njihovih habitatov, ki se izvajajo v Sloveniji. Prispevati želimo k sodelovanju in povezovanju posameznikov, prostovoljcev, društev, zavodov, organizacij in drugih, ki se s tem področjem ukvarjajo. Izboljšanje poznavanja, razumevanja in informiranosti o varstvenih ukrepih ter primerih dobrih praks, izvedenih tako v habitatih dvoživk kakor tudi na odsekih cest, kjer prihaja do množičnih povozov, je ključnega pomena za varstvo te ogrožene skupine vretenčarjev in korak bližje k večji realizaciji trajnih ukrepov.

Elektronski in brezplačen izvod si lahko ogledate v ARHIVU

REGLJAČ: LETNIK 1, ŠTEVILKA 1, DECEMBER 2020

V prvi številki Regljača je predstavljen evropski projekt LIFE AMPHICON – prvi LIFE projekt v Sloveniji, ki je v celoti namenjen ohranjanju dvoživk ter njihovih habitatov. V enem od prispevkov si lahko preberete o na novo vzpostavljenem Informacijskem centru za varstvo dvoživk Slovenije, ki bo posredoval informacije in promoviral primere dobre prakse za varstvo dvoživk in njihovih habitatov ter selitvenih poti. V prispevku o dvoživkah in cestah si lahko preberete o vplivih cest in prometa na dvoživke ter ukrepih za zmanjševanje njihovega vpliva.

Izredno pozitiven odziv in pripravljenost za sodelovanje s strani številnih organizacij, društev, prostovoljcev in posameznikov je omogočil pripravo letnega pregleda stanja na cestah na državnem nivoju, ki vključuje tako akcije prenašanja dvoživk čez cesto, kakor tudi monitoringe. V Regljaču najdete informacije o tem, koliko dvoživk smo v letu 2020 zabeležili na skoraj 50 km slovenskih cest, koliko je bilo udeležencev akcij prenašanja dvoživk in preberete prispevke, zanimivosti ter dogodivščine iz posameznih lokacij, kjer se izvajajo akcije prenašanja dvoživk.

Za varstvo dvoživk so zelo pomembni tudi ukrepi v njihovih življenjskih prostorih in spremljanje stanja populacij. Na katerih lokacijah v Sloveniji so bili vzpostavljeni novi življenjski prostori, obnovljeni kali, izvedeni monitoringi in druge zanimivosti, si lahko preberete v posameznih prispevkih.

ARHIV

Regljač 1(1)