Informacijski center za varstvo dvoživk Slovenije

Zadnje novice

Selitev dvoživk ponovno prekinjena zaradi nizkih temperatur

Močno sneženje v torek, 6. 4. 2021, ki je zajelo večji del Slovenije, je vplivalo tudi na aktivnost dvoživk. Ko nastopijo zelo nizke temperature in sneženje, dvoživke običajno najdejo začasno zavetje v vodi, v mulju na dnu vode ali v njeni bližini, pod zemljo in drugih zatočiščih. Odrasle dvoživke na selitveni poti so bolj izpostavljene nizkim temperaturam. Svojo pot na mrestišča ali proti poletnim bivališčem bodo dvoživke nadaljevale ob prvih višjih temperaturah in deževnem vremenu.


Sporočilo za medije: Pričenjajo se spomladanske selitve dvoživk

Deževno vreme v prihodnjih tednih bo vzpodbudilo spomladanske selitve dvoživk, ki pri tem lahko prečkajo tudi ceste, zato na številnih lokacijah v Sloveniji prihaja do množičnih povozov. V sodelovanju s številnimi deležniki so sodelavci projekta LIFE AMPHICON prvič pripravili letni pregled stanja dvoživk na cestah in izvedenih varstvenih ukrepih na državnem nivoju. Rezultati so predstavljeni v novičniku Regljač, kjer so zbrani tudi napotki za sezono spomladanskih selitev dvoživk, ki je pred vrati.


Spletna stran Informacijskega centra za varstvo dvoživk Slovenije

Spletna stran Informacijskega centra za varstvo dvoživk je nastala v projektu LIFE AMPHICON. V prvi vrsti je namenjena predstavitvi in pregledu aktivnosti na področju varstva dvoživk in njihovih habitatov, ki se izvajajo v Sloveniji. Uporabnikom omogoča enostaven in pregleden dostop do podatkov o dvoživkah, zbranih na slovenskih cestah in njihovih življenjskih prostorih.


Prva številka letnega novičnika Regljač

Regljač je prvi novičnik v Sloveniji, ki je namenjen predstavitvi in letnemu pregledu aktivnosti, povezanih z varstvom dvoživk in njihovih habitatov. Prispevati želimo k sodelovanju in povezovanju posameznikov, prostovoljcev, društev, zavodov, organizacij in drugih, ki se s tem področjem ukvarjajo. Izboljšanje poznavanja, razumevanja in informiranosti o varstvenih ukrepih ter primerih dobrih praks, izvedenih tako v habitatih dvoživk kakor tudi na odsekih cest, kjer prihaja do množičnih povozov, je ključnega pomena za varstvo te ogrožene skupine vretenčarjev in korak bližje k večji realizaciji trajnih ukrepov.


POTREBUJETE NASVET, POVEZAN Z VARSTVOM DVOŽIVK?

Kontaktirajte nas in posredovali vam bomo informacije o primerih dobrih praks upravljanja z vodnimi in kopenskimi habitati ter selitvenimi potmi, pa tudi informacije o ukrepih za zmanjšanje negativnih vplivov dejavnosti človeka.

SPOROČAJTE OPAŽANJA!

Ste opazili dvoživke v vodnih ali kopenskih habitatih, ste nanje naleteli na cesti? Poznate lokacije cestnih odsekov, kjer prihaja do množičnih povozov dvoživk?

SODELUJETE PRI AKCIJAH PRENAŠANJA DVOŽIVK ČEZ CESTO?

Podatke o dvoživkah Slovenije vzdržujemo v Podatkovni zbirki Centra za kartografijo favne in flore, ki je pomemben vir informacij tudi o selitvenih poteh dvoživk preko državnih in lokalnih cest. Vabimo vas, da nam posredujete tudi informacije o akcijah prenašanja dvoživk čez ceste, ki potekajo v Sloveniji.

Podatki o dvoživkah

Akcije prenašanja dvoživk - rezultati


Vsebina spletne strani odraža izključno stališča avtorjev. Zanjo in za morebitno iz nje izhajajočo uporabo informacij Izvajalska agencija za mala in srednja podjetja (EASME) ter Evropska komisija ne prevzemata odgovornosti.