English
   Antoličičeva 1, SI-2204 Miklavž na Dravskem polju     
 
 Predstavitev
 Novice
 Projekti
 Bioportal
 Presoje
 Inventarizacije
 Monitoring
 Habitatni tipi
 Netopirji
 Publikacije
 Zaposleni
 Bibliografija
 Zaposlimo

© CKFF, 2016

 Predstavitev CKFF
Center za kartografijo favne in flore je zasebni neprofitni zavod ustanovljen leta 1996. Naš cilj je zbiranje, organiziranje in posredovanje podatkov in informacij o razširjenosti rastlinskih in živalskih vrst v Sloveniji. S pomočjo zunanjih sodelavcev vzdržujemo podatkovno zbirko, v kateri je trenutno preko 1.000.000 florističnih in favnističnih podatkov in je verjetno največja tovrstna zbirka pri nas.

V preteklih letih smo za različne naročnike izvedli več kot sto petdeset projektov na področjih varstva narave, prostorskega načrtovanja in obdelave podatkov. Združeno biološko in kartografsko znanje s podporo obsežne zbirke podatkov nam omogoča hitro in preprosto načrtovanje ter uresničevanje projektov. Usposobljeni smo za kartiranje habitatnih tipov, inventarizacije, priprave strokovnih podlag in mnenj ter opravljanje monitoringov s stališča narave. Imamo licenci za Presojo vplivov na okolje za področje narave in za Presojo tveganja za naravo. Nudimo tudi podporo pri uresničevanju projektov, za katere sta nujna uporaba geografskih informacijskih sistemov (GIS) in urejanje večjega števila podatkov.


Avtor ilustracij: Marjan Vaupotič